Arbeids-Bjarne

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ordningen om et inkluderende arbeidsliv viser at trass i myndighetenes mål om at flere skal fra trygd til arbeid, går utviklingen i feil retning. Antallet uføretrygdede øker langt mer enn antallet som går tilbake i arbeid. Arbeidsledigheten blant innvandrere er fortsatt dobbelt så høy som blant etniske nordmenn. Også langt flere eldre ønsker å arbeide. Dette er

alvorlige tall, også fordi vårt system knytter velferd til arbeid

i en grad som reduserer trygdede og arbeidsløses mulighet til å delta i fellesskapet eller forsørge seg selv.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hanssen sier i et intervju med Dagbladet i dag at han vurderer å kvotere innvandrere i arbeidslivet. En naturlig konsekvens må i såfall bli å kvotere inn både funksjonshemmede og eldre. På den annen side må Hanssen presentere en strategi for hvordan han vil føre de gruppene som holdes utenfor arbeidslivet, inn i arbeid. Hittil er stat og kommune de dårligste til å sysselsette denne arbeidskraften.