Nye tall fra NAV viser at arbeidsledigheten faller. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Nye tall fra NAV viser at arbeidsledigheten faller. Foto: Magnus Rørvik SkjølbergVis mer

Arbeidsledigheten faller

78.600 personer er nå helt arbeidsledige i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Arbeidsledigheten falt med 700 personer i løpet av desember, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt 200 personer.

- Arbeidsledigheten holdt seg stabil i år, men det er fremdeles store regionale forskjeller. Ledigheten har økt på deler av Vestlandet, mens den har gått ned i andre deler av landet. Det går nå litt bedre i de fylkene som er rammet av nedgang i oljenæringen og vi venter at ledigheten samlet sett vil gå ned fra neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

I snitt har ledigheten ligget på 3,0 prosent av arbeidsstyrken i 2016 - som i 2015. Ledigheten økte mye gjennom 2015, særlig på store deler av Vestlandet. Ledigheten har fortsatt å øke noe på Vestlandet gjennom 2016, men mindre enn gjennom fjoråret, konstaterer NAV.

Hordaland hadde størst prosentvis oppgang i ledigheten, mens Finnmark og Nordland var fylkene med størst nedgang.

Ledigheten steg (prosentvis) mest innen ingeniør- og IKT-fag, samt meglere og konsulenter, mens den falt mest i bygg og anlegg.

78.600 ledige

I desember var 78.600 personer registrert som helt ledige hos NAV, 2.300 færre enn i desember i fjor. Ledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,0 prosent i desember i fjor.

Konsensus pekte på forhånd mot en økning i ledigheten til 2,9 prosent.

I alt 98.500 personer er nå enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten), 1.600 flere enn for ett år siden. Dette tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken, det samme nivået som i fjor.

- Virker ikke inn på Norges Bank

Blant dem som hadde ventet en liten oppgang i ledigheten, var Handelsbanken.

- Norges Bank lå inne med en prognose på 3,0 prosent registrert ledighet i desember. Sentralbanken er for tiden opptatt av boligmarkedet, og små, månedlige avvik i ledighetsraten vil trolig ikke ha betydelig innvirkning på pengepolitikken. På marginen vil dagens tall hjelpe sentralbanken i å fortsette og lene seg mot vinden, det vil si holde styringsrenten høyere grunnet den raske boligprisveksten, skriver seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i en kommentar.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at tallene kommer litt tidligere enn normalt, og at utsatte meldefrister derfor kan gjøre sesongjusteringen mindre nøyaktig enn i andre måneder.

- AKU-ledigheten fortsetter å ligge en del høyere enn den registrerte ledigheten, med flat sysselsetting over lang tid. Det indikerer at arbeidsmarkedet kan være litt svakere enn de registrerte ledighetstallene alene indikerer. Det ser ut som om mesteparten av oppgangen i arbeidsledigheten er bak oss, men vi tror at ledigheten kan stige noe videre til neste år, skriver hun i sin kommentar.

Oljebremsen på i vest

I desember hadde oljetunge Hordaland opplevd den største økningen i ledigheten det siste året, med 15 prosent. Deretter følger Vestfold og Møre og Romsdal, begge på ni prosent.

Ledigheten har falt mest i Telemark og Nord-Trøndelag det siste året, nærmere bestemt med henholdsvis 18 og 17 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 4,5 og 3,5 prosent. Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med henholdsvis 1,6 og 1,8 prosent.

Høyest i industrien

Arbeidsledigheten har det siste året falt mest innen bygge- og anleggsarbeid - 16 prosent. Innen ingeniør- og IKT-fag har arbeidsledigheten økt med 21 prosent i samme periode.

I desember var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid - 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,6 og 1,1 prosent.

Flere langtidsledige

NAV-tallene viser også at 47 prosent av de helt ledige i desember har vært arbeidssøkere i mer enn et halvt år. På samme tid i fjor var denne andelen på 43 prosent.

Det er altså en liten økning i langtidsledigheten.

Samtidig er det færre nye ledige. 5.000 færre har vært arbeidssøkere i under et halvt år sammenlignet med i fjor, samtidig har 2.700 flere vært arbeidssøkere i mer enn et halvt år. Mesteparten av denne økningen har skjedd i Rogaland og Hordaland, og det er særlig innen ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid at flere har gått ledige i mer enn ett år.

Andre økonominyheter:
Knallsterkt boligmarked – ikke mange meglere får ferie
Trygve Hegnar: - Vi blir rundlurt