Arbeidsledigheten snur opp igjen

78 200 personer er nå helt arbeidsledige.

Jeanette Strøm Fjære tror ikke oppgangen i arbeidsledigheten fører til rentekutt i desember. Foto: Are Haram.
Jeanette Strøm Fjære tror ikke oppgangen i arbeidsledigheten fører til rentekutt i desember. Foto: Are Haram.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Arbeidsledigheten steg med 1100 personer i løpet av november, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak steg 500 personer.

- Etter flere måneder med nedgang i ledigheten har vi sett en økning de siste to månedene. Mye av dette skyldes at færre arbeidssøkere deltar i tiltak og at flere dermed er helt ledige. Oppsummert er bruttoledigheten på samme nivå nå som den var ved starten av året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Troms og Hordaland hadde størst prosentvis oppgang i ledigheten, mens Finnmark og Akershus var fylkene med størst nedgang.

Ledigheten steg (prosentvis) mest innen ingeniør- og IKT-fag, samt bygg og anlegg, der trenden altså har snudd etter fire måneder med nedgang i ledigheten.

78 200 helt ledige

I slutten av november var 78 200 personer registrert som helt ledige hos NAV, 1000 færre enn i november i fjor.

Ledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 prosent i november i fjor. 2,8 prosent ledighet er også i tråd med konsensus.

I alt 98 500 personer er nå enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten), 2700 flere enn for ett år siden. Dette tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,5 prosent i november i fjor.

- Norges Bank undervurderer

Etter noen måneder med nedgang i antall ledige, har vi nå hatt to måneder med oppgang, og forskjellen mellom AKU-tallene og registrerte ledige har blitt litt mindre, påpeker DNB Markets.

- Hovedbildet er likevel en ganske sideveis utvikling i registrert ledighet, og økningen i bruttoledigheten siden Norges Banks septembermøte (de siste tre månedstallene vi har) er bare på knappe 900 personer. To måneder med svak oppgang i ledigheten er neppe nok til å begrunne et rentekutt på desember-møtet, men de to siste tallene peker i retning av et noe svakere arbeidsmarked enn det kunne se ut til en periode i sommer, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra meglerhuset.

Seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken Capital Markets påpeker at Norges Bank tradisjonelt har lagt mer vekt på registrert ledighet enn AKU-tallene (SSBs arbeidskraftsundersøkelse), og at utviklingen i begge stort sett har vært på linje med prognosene fra Norges Bank i september.

- Men sentralbankens estimat på produksjonsgapet ser ut til å lene seg tungt mot registrert ledighet. AKU-ledigheten var 4,8 prosent i september, og antyder mye større slakk i arbeidsmarkedet enn den registrerte ledigheten. SSB har kastet litt lys over avvikene mellom de to, og den viktigste forståelsen er at registrert ledighet for det meste fanger opp dem som har blitt ledige etter nedbemanninger, mens AKU-tallene gjenspeiler bedre det svakere tempoet i generell sysselsetting, skriver han.

Dette antyder ifølge meglerhuset at nye grupper møter hindringer når de skal inn i arbeidsmarkedet.

- Men mange av disse har ikke incentiver til å registrere seg som arbeidsledige hos NAV ettersom de ikke har rettigheter til å motta trygd. Vi tror Norges Bank for tiden undervurderer graden av slakk i arbeidsmarkedet, med sitt fokus på registrert ledighet i deres vurdering av arbeidsledigheten i Norge, skriver Grangård.

Oljebremsen fortsatt på

Ved utgangen av november hadde de oljetunge fylkene Hordaland og Rogaland opplevd den største økningen i ledigheten det siste året, med henholdsvis 13 og 11 prosent.

Ledigheten har falt mest i Telemark og Nord-Trøndelag det siste året, nærmere bestemt med henholdsvis 20 og 19 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 4,5 og 3,5 prosent. Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med henholdsvis 1,6 og 1,8 prosent.

Høyest ledighet i industri

Arbeidsledigheten har det siste året falt mest innen bygge- og anleggsarbeid - 13 prosent. Innen ingeniør- og IKT-fag har arbeidsledigheten økt med 21 prosent i samme periode.

Ved utgangen av november var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid - 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,6 og 1,0 prosent.

Andre økonominyheter:
Magnus Carlsens ukjente formue
Ivar eier 20.000 leiligheter - tjente 3,1 milliarder kroner