BLIR SYKE: Drøssevis av soldater er blitt syke under og etter skyting med Forsvarets nye standardgevær HK416 og den omstridte blyfrie miljøammunisjonen. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
BLIR SYKE: Drøssevis av soldater er blitt syke under og etter skyting med Forsvarets nye standardgevær HK416 og den omstridte blyfrie miljøammunisjonen. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

Arbeidstilsynet stanser all bruk av skandaleammunisjonen

Frykter alvorlige helseskader på soldater. Avgjørelsen skaper krise for Forsvaret, som nå står uten ammunisjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Arbeidstilsynet stanser all bruk av den blyfrie miljøammunisjon til Forsvarets nye standardgevær HK416 inntil Forsvaret har etablert nødvendig oversikt og kunnskap om omfanget av opplevde helseplager og vurdert faren for alvorlig helseskade, fastslår tilsynet.

- Det er nødvendig å opprettholde hovedverneombudets stansing fordi det foreløpig ikke kan utelukkes at selv kortvarig bruk av blyfri ammunisjon type NM 229/230 kan innebære risiko for helseskade. Særlig ønsker Arbeidstilsynet at Forsvaret framlegger sikrere opplysninger om forekomsten og arten av helseplager, og gjennomfører en risikovurdering som tar hensyn til mulige kombinasjonsvirkninger av forurensingene og eventuell risiko for luftveis- eller lungeskader. Etter Arbeidstilsynets vurdering er dette nødvendig før bruk av aktuell ammunisjon eventuelt kan gjenopptas, fastslår Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo.

Dramatisk for Forsvaret Forsvarssjefen har advart Arbeidstilsynet om at fortsatt skytestans vil få alvorlige konsekvenser for Forsvaret og den nasjonale beredskapen.

Akkurat nå sitter forsvarsledelsen i møte for å gjennomgå avgjørelsen til Arbeidstilsynet.

- Vi har mottatt beslutningen og tar den til etterretning. Vi må komme tilbake til hvilke tiltak vi nå må iverksette, sier forsvarssjefens talsmann Bent-Ivan Myhre til Dagbladet.

Ifølge Forsvarssjefens skriv til Arbeidstilsynet vil beslutningen de har kommet med i dag føre til en krise for Forsvaret.

FÅR IKKE SKYTE: Forsvarssjef Harald Sunde vant ikke frem i Arbeidstilsynet og må finne en annen ammunisjon å fylle magasinene med. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
FÅR IKKE SKYTE: Forsvarssjef Harald Sunde vant ikke frem i Arbeidstilsynet og må finne en annen ammunisjon å fylle magasinene med. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX Vis mer

Forsvaret vil gå tomt for brukbar blyammunisjon i midten av sommer, varsler Forsvarssjefen. Det vil ta minst tre måneder å skaffe ny. Dette vil igjen ramme treningen av soldater i så stor grad at:

• Garden vil ikke lenger kunne oppfylle kravet til væpnet vakt ved slottet og de andre kongelige residenser.
• Grensevakten til Russland vil ikke kunne løse sitt oppdrag som forutsatt.
• Ulike styrkebidrag til Afghanistan og andre utenlandsoppdrag vil ikke oppnå nødvendig nivå.
• Brigade Nord har allerede en svekket nasjonal beredskap. Denne vil ytterligere svekkes hvis skyteforbudet opprettholdes.
• Også eliteavdelingene som Forsvarets spesialkommando vil få redusert trening og stridsevne.

Stor risiko i Afghanistan Hovedpunktene i forsvarssjef Harald Sundes skriv til Arbeidstilsynet fastslår at «stans i bruk av blyfri ammunisjon har omfattende operative konsekvenser og har i stor grad betydning for Norges evne til å levere operative avdelinger til utenlandsoperasjonene».

«Spesielt vil redusert skyteutdannelse for personell til Afghanistan kunne medføre betydelig risiko, både for soldatene selv og for tredje part, dersom fullverdig skyteutdannelse ikke gjennomføres», fastslår forsvarsledelsen.

Styrken som allerede er i Afghanistan er imidlertid ikke rammet av skyteforbudet eller restriksjonene knyttet til den blyfrie miljøammunisjonen. Dette fordi Verneombudene og arbeidsmiljøloven ikke omfatter dem.

Gjør soldatene syke Bare det siste året har over 300 soldater fått symptomer som hoste, kvalme, svimmelhet, ubehag, oppkast, nummenhet, brystsmerter og uklart syn som følge av skyting med miljøammunisjonen. Mange har vært syke i flere dager.

Tross stadig strengere restriksjoner, hvor soldatene blant annet må skyte med lav frekvens i friluft med pustemasker og hyppige pauser, fortsetter de å bli syke. Plagene knyttes blant annet til yrkessykdommen metallfeber, som kan gi varige lungeskader.

GJORDE RETT: Arbeidstilsynet støtter Forsvarets verneombud, oberstløytnant Geir Arne Nordstrand, og opprettholder skytestansen knyttet til den omstridte miljøammunisjonen. Foto: Jacques Hvistendahl
GJORDE RETT: Arbeidstilsynet støtter Forsvarets verneombud, oberstløytnant Geir Arne Nordstrand, og opprettholder skytestansen knyttet til den omstridte miljøammunisjonen. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer

Allerede i 2009 kunne Dagbladet avsløre at stadig flere soldater fikk helseplager. I over to år har forsvarsledelsen forgjeves forsøkt å redde den svært omstridte miljøammunisjonen ved å innføre stadig strengere skyterestriksjoner.

Sa stopp Det var Forsvarets hovedverneombud Geir Arne Nordstrand som satte foten ned og ba forsvarssjef Harald Sunde stanse bruken før påske.

- Veldig mange har sniffet inn drit som ikke kommer opp igjen. Jeg har ikke lenger samvittighet til å la dette fortsette, sa han til Dagbladet da. 

Forsvarssjefen delte sin bekymring, og sa han ikke lenger anså det som trygt å skyte med den svært omstridte ammunisjonstypen. Derfor var overraskelsen stor da han snaue to uker senere gikk til Arbeidstilsynet for å kreve skytestansen opphevet.

- Uakseptable forhold I Arbeidstilsynets sju sider lange vedtak, fastslår de at Forsvaret sannsynligvis har utsatt soldatene for helserisiko, og helt sikkert har utsatt sine soldater for «uakseptable» helseplager.

«Etter Arbeidstilsynets vurdering er det dokumentert og uomtvistet at bruken av den aktuelle ammunisjonen har medført helseplager for enkelte soldater, ved at det ved flere anledninger har materialisert seg symptomer i umiddelbar tilknytning til skyteøvelser. Omfang og hyppighet av eksponering blant soldater som har opplevd symptomer er ikke tilfredsstillende kartlagt, men ut i fra de tilgjengelige opplysningene i saken fremstår det likevel som sannsynlig at selv kortvarig bruk innebærer en risiko for helseskade.»

Dette skriver tilsynet i sin avgjørelse og er klare på at situasjonen langt i fra tilfredstiller arbeidsmiljøet også Forsvaret er pålagt:

«Alvorligheten ved de rapporterte symptomene er uviss. Selv om symptomer som kvalme, feber og hodepine medisinsk sett ikke nødvendigvis kan karakteriseres som alvorlige, er dette forhold som i et arbeidsmiljøperspektiv likevel må kunne karakteriseres som uakseptable.»

- En seier - Det er alle ansatte i Forsvaret som har vunnet i dag. Jeg er godt fornøyd, men det har en bismak. Jeg er fortsatt engstelig for at noen kan ha fått varige skader, sier Forsvarets hovedverneombud, Geir Arne Nordstrand til Dagbladet.