Uendrede anslag:  Til tross for at anslagene ikke faller, blir oljeinvesteringene i år vesentlig lavere enn i 2014. Foto: Eirik Helland Urke/Dagbladet
Uendrede anslag: Til tross for at anslagene ikke faller, blir oljeinvesteringene i år vesentlig lavere enn i 2014. Foto: Eirik Helland Urke/DagbladetVis mer

Årets oljeinvesteringer blir 25 mrd. lavere enn i fjor

Investeringsanslaget for 2015 holdes på 189 milliarder kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten for 2014 utgjorde 214,3 milliarder kroner - 2 prosent lavere enn anslaget fra 4. kvartal 2014, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.

Målt i løpende priser er investeringene for 2014 de høyeste som er registrert siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen, med 2,4 milliarder kroner, som utgjør 1,1 prosent, mer enn i 2013.

Økningen kommer innenfor investeringsområdene feltutbygging, leting, landvirksomhet, rørtransport og fjerning samt nedstengning. Bare felt i drift viser nedgang. De endelige investeringene for 2014 ble 4,3 milliarder kroner lavere enn det som ble anslått i forrige kvartal, skriver SSB.

Investeringsveksten stoppet opp i fjor etter sterk vekst i de tre foregående årene. Anslaget for 2015 gir en klar indikasjon på at investeringene vil falle i år. Anslaget for 2015 er 15,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 1. kvartal 2014.

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2015 blir nå anslått til 189 milliarder kroner. I november var anslaget for 2015 188,6 milliarder kroner.

At estimatene er tilnærmet uendret betyr ikke at de er helt udramatiske. I februar 2014 estimerte man oljeinvesteringer på 224 milliarder kroner i fjor. Med andre ord har de anslåtte investeringene falt kraftig det siste året.

Påløpte investeringer i 4. kvartal 2014 var 6,1 prosent lavere enn i 3. kvartal. Dette viser at nedgangen startet allerede høsten 2014, skriver SSB.

Selv om tellingen indikerer et klart fall i investeringene i 2015 målt mot året før, så er investeringene som anslås likevel på et svært høyt nivå historisk sett.

Plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for feltutbyggingen Johan Sverdrup ble levert til myndighetene for godkjenning tidligere dette kvartalet. Dette prosjektet er nå med i investeringstellingen. At investeringsanslaget for 2015 likevel er uendret sammenlignet med forrige kvartals anslag har særlig sammenheng med lavere anslag innen investeringskategoriene felt i drift og leting, opplyser SSB.

Mer om tallene finner du her!