FUNN: På Viksletta ved Jellhaugen i Østfold har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på oppdrag fra Østfold fylkeskommune påvist flere hus og gravminner noen av dem svært store ved hjelp av georadar.
Foto: Lars Gustavsen / NIKU / NTB scanpix
FUNN: På Viksletta ved Jellhaugen i Østfold har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på oppdrag fra Østfold fylkeskommune påvist flere hus og gravminner noen av dem svært store ved hjelp av georadar. Foto: Lars Gustavsen / NIKU / NTB scanpixVis mer

Arkeologer har funnet spor av et vikingskip i Halden

Spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen er avdekket ved Jellhaugen i Halden kommune.

- Oppdagelsene kan trolig måle seg med funn som Oseberg og Tune, sier fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune.

Funnene er gjort ved hjelp av en georadar av arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

Arkeologene mener det mest oppsiktsvekkende er spor etter et skip som en gang har vært lagt i en haug på åkeren.

Jellhaugen

- Vi er sikre på at det er et skip som ligger der, men hvor mye som er bevart, er vanskelig å si før funnet er nærmere undersøkt, sier fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune.

- Funnet ser utrolig spennende ut. Vi har bare tre velbevarte vikingskipsgravfunn her til lands, så dette funnet vil helt sikkert bli av stor historisk betydning, sier avdelingsleder Knut Paasche ved NIKU. Han er ekspert på skip fra denne perioden.

De tre vikingskipsgravfunnene tidligere her i landet er Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet. Disse er bevart i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

Jellhaugen er ni meter høy og har et ovalt grunnplan på ca. 85 x 70 meter, noe som antakelig gjør den til Nordens nest største gravhaug. Ifølge lokaltradisjonen skal Kong Jell være gravlagt i Jellhaugen i skipet sitt.

Det nye funnet er ikke gjort i selve haugen, men på en slette like ved.

Haugen utgjør et dominerende innslag på den ellers ganske flate Viksletta, og den er lett synlig fra E6, på østsiden av veien ca. seks km nord for Svinesund.

Gravhauger og hus

I tillegg til vikingskipet har georadaren påvist minst åtte ukjente gravhauger og fem hus i området.

- Gravhaugene på åkeren ved Jellhaugen ble pløyd vekk på slutten av 1800-tallet, da jordbruket ble mekanisert. Det som er igjen, og som vi fanger i våre georadardata, er fotgrøften som har ligget rundt gravhaugen. I enkelte tilfeller ser vi også selve graven, hvis denne er gravd ned i undergrunnen, sier Paasche til NTB.

Flere undersøkelser

Det er ennå ikke avklart hva som skal skje videre med skipsfunnet. I samråd med Riksantikvaren har Østfold fylkeskommune avklart at det er behov for videre undersøkelser på stedet for å få bedre kunnskap om funnet.

De anbefaler å bruke flere geofysiske metoder som kan gi mer kunnskap om skipet uten at det er nødvendig å grave det opp. Når forundersøkelsene er ferdige, vil Riksantikvaren ta stilling til hva som skal skje videre.

Grunneieren på stedet vil få økonomisk erstatning for tapt avling i ett år for ulempene undersøkelsene fører med seg. Fylkeskommunen roser grunneier Olav Jellestad for å ha vært tålmodig og fleksibel slik at arkeologene har kunnet gjennomføre georadarundersøkelsene.

Saken oppdateres.