Utilregnelige kriminelle:

«Arne» ønsker å være fri - men ble dømt for å være en plagsom og utilregnelig kriminell

Problemet er bare at psykiatrien ikke vet hvordan de skal behandle ham og andre plagsomme og utilregnelige personer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en tidligere versjon av denne artikkelen framgikk det at Arne var den første i landet til å bli dømt etter den nye loven. Dette var en opplysning som kommer fra dommen mot ham. Dette viser seg å ikke stemme.

(Dagbladet): Utilregnelige «Arne» var mannen med frikort til å begå kriminalitet.

Arne står bak flere hundre lovbrudd, begått fra Oslo i sør til Honningsvåg i nord.

Uansett hvor mange innbrudd og tyverier han begikk, måtte politiet se seg fornøyde med å hente tyvegodset og henlegge saken mot ham. Han var betegnet som for syk til fengsel og for frisk til tvangsinnleggelse.

1. oktober i fjor mistet han frikortet. Da trådte en ny lovendring i kraft.

Lovendringen innebærer at utilregnelige personer, selv om de var psykotiske da de begikk de kriminelle handlingene, kan dømmes til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg dersom de begår vedvarende «samfunnsskadelig eller særlig plagsomme handlinger».

For hver dom kan de utilregnelige ende opp under tvang på institusjon i tre år av gangen.

Særlig plagsom art

20. april dømte Alta tingrett «Arne», som er paranoid schizofren, til tvungent psykisk helsevern.

Retten mente det var utvilsomt at han gjentatte ganger har begått lovbrudd av særlig plagsom art.

«De fleste av de grove tyveriene tiltalte har foretatt, er forøvet ved innbrudd. Dette var noe man ved lovendringen tok sikte på å fange opp», framgår det av dommen.

Retten fant også at overføring til tvungent psykisk helsevern var nødvendig for å verne samfunnet eller andre borgere mot plagsomme lovbrudd, samt at faren for nye plagsomme lovlig var særlig nærliggende.

BODDE HER: Da Dagbladet besøkte Arne, bodde han her. Foto: Ingun Mæhlum / dagbladet
BODDE HER: Da Dagbladet besøkte Arne, bodde han her. Foto: Ingun Mæhlum / dagbladet Vis mer

Retten mente også at andre tiltak, som for. eks. frivillig psykisk helsevern, hadde vist seg åpenbart uhensiktsmessige.

- Til Høyesterett

Arnes forsvarer, Harald Grape, er svært uenig i dommen og sier den vil bli anket, og at saken mest sannsynlig går til Høyesterett.

- Retten har inkludert de gamle forholdene han har begått, men som han er frikjent for, i vurderingen av om handlingene han har begått er samfunnsskadelige eller plagsomme. Det mener jeg strider mot forbudet mot å gi loven tilbakevirkende kraft, sier Grape, som peker på at «Arne» bare var satt under tiltalte for åtte forhold.

- Jeg mener påtalemyndigheten hadde for få forhold på ham for å finne handlingene plagsomme eller samfunnsskadelige. Hvis så få forhold rammes av lovendringen, som i utgangspunktet skulle være en liten utvidelse, vil alle personer som ham rammes, sier Grape, som også er uenig med dommeren i at andre hjelpetiltak er prøvd, for. eks hjelpetiltak ute i kommunen.

- Det er ikke prøvd i det hele tatt. Jeg ser heller ikke hvordan sykehuset skal behandle ham, når de selv sier han er ferdigbehandlet, sier Grape.

BLE HETSET: Arne skapte mye rabalder hvor enn han bodde. Lokalbefolkningen hang ham ut på Facebook da han gikk under navnet «Mannen som ikke kan straffes». Foto: Ingun Mæhlum / Dagbladet
BLE HETSET: Arne skapte mye rabalder hvor enn han bodde. Lokalbefolkningen hang ham ut på Facebook da han gikk under navnet «Mannen som ikke kan straffes». Foto: Ingun Mæhlum / Dagbladet Vis mer

Vil ikke

I retten forklarte forklarte han at han synes han hadde sonet lenge nok for de kriminelle handlingene på institusjon og at han ønsket seg ut derfra. Retten forsto Arne som at han ikke er er villig til frivillig psykisk helsevern.

For nå skal psykiatrien også ta vare på og behandle de plagsomme kriminelle, uten at psykiatrien selv har fattet vedtak om det, men som følge av dom. Det gjør de allerede med personer som er fare for andres liv og helse.

Spenning

Da Dagbladet traff Arne på UNN Åsgård før jul i fjor sa han følgende om egen situasjon:

- Det hadde vært fint å få behandling, men de har ikke noe behandling å gi meg. Jeg er her fordi retten sier at jeg skal være her, sier Arne, som på sykehuset får medisiner for å holde sykdommen i sjakk.

- Hvordan går dagene?

- Jeg spiller scrabble og litt sjakk og ser på konspirasjonsvideoer på YouTube. Det synes jeg er veldig spennende, sa Arne, som sa han ville fortsette med kriminalitet og narkotika. Ifølge dommen var det blitt funnet brukerutstyr på rommet hans på institusjonen.

USIKKER FRAMTID: Arne går en usikker framtid i møte. Han er dømt til å få behandling, men sykehuset har selv uttalt at de er usikre på om de kan gi ham det. Foto: Ingun Mæhlum / Dagbladet
USIKKER FRAMTID: Arne går en usikker framtid i møte. Han er dømt til å få behandling, men sykehuset har selv uttalt at de er usikre på om de kan gi ham det. Foto: Ingun Mæhlum / Dagbladet Vis mer

Ifølge dommen forklarte Arne i retten at han får «kick» av å begå innbrudd for å stjele og at det ligger spenning i se om han blir tatt av politiet.

«I tillegg forklarte tiltalte at han ofte har vært nødt til å stjele for å dekke utgifter, blant annet til tannlege. Han stjeler fordi han ikke får penger fra NAV. Den sakkyndige uttalte i retten at tiltalte burde vært uføretrygdet for lenge siden.», står det i dommen.

- Jeg pleier å si at kriminalitet ble en nødvendighet for meg etter hvert for å bekjempe symptomene på sykdommen. Jeg fant ut at når jeg bedrev kriminalitet så økte adrenalinet til et nivå slik at hallusinasjonene forsvant helt og at hodet ble skjerpa og at jeg ikke var i psykose lenger, sa Arne til Dagbladet i desember

- Presset på oss

Overlege Per Rørvik ved Seksjon for sikkerhetspsykiatri, ved Universitetssykehuset Nord-Norge, lurte i desember på hvordan det nye lovverket skal hjelpe de plagsomme og utilregnelige kriminelle.

- Nå er ansvaret presset over på oss som jobber i psykiatrien, mens vi som jobber her mener at utfordringen for disse menneskene først og fremst ligger i få etablert et fullverdig tilbud ute i samfunnet etter at de er ferdigbehandlet som heldøgnspasienter. Vi blir på en måte dømt til å ha dem her i påvente av oppfølging i kommunene, for at de ikke skal være plagsomme ute i samfunnet, men det er på kommunenivået utfordringen ligger. Å gi dem et godt nok omsorgstilbud der, er hovedproblemet, sa Rørvik til Dagbladet i desember.

VIL HA HAM UT: Overlege Per Rørvik og konstituert klinikksjef Siren Hoven ville i desember skrive ut Arne. Nå er de dømt til å behandle ham. Foto: Ingun Mæhlum / Dagbladet
VIL HA HAM UT: Overlege Per Rørvik og konstituert klinikksjef Siren Hoven ville i desember skrive ut Arne. Nå er de dømt til å behandle ham. Foto: Ingun Mæhlum / Dagbladet Vis mer

Overlegen har erfart tidligere at kommunene ofte er ekstra motvillige til å etablere omfattende og dyre omsorgstilbud til pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern.

Rørvik og konstituert klinikksjef Siren Hoven var usikre på om det finnes noe godt behandlingsopplegg for plagsomme kriminelle. De er redd psykiatrien vil ende opp med å fungere som en form for ren oppbevaringsfunksjon for disse menneskene.

- Det er vel heller årsaken til at disse begår kriminalitet man må forebygge. Får man et mer stabilt liv med tilstrekkelig omsorg og meningsfulle aktiviteter, så viser erfaring at personene det gjelder får et mindre behov for å begå kriminelle handlinger, sa Hoven, som påpekte at dette arbeidet i hovedsak må foretas når personene er ute i samfunnet, ikke inne på institusjon.

I en tidligere versjon av denne artikkelen framgikk det at Arne var den første i landet til å bli dømt etter den nye loven, en opplysning som kommer fra dommen mot ham. Dagbladet er blitt gjort oppmerskomme på at det ikke stemmer.