- Arrogant legeutspill

- Legeforeningens president opptrer svært arrogant når han stiller spørsmålstegn ved kvalifikasjonene til tyske legekolleger som ønsker å arbeide i Norge. Markedsdirektør Odd-Erik Marthinsen i Arbeidsdirektoratet reagerer kraftig på Hans Petter Aarseths uttalelser til Dagbladet i går.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Presidenten i Den norske lægeforening uttrykte i går sterk tvil om kvaliteten på de leger som nå søker seg til Norge, men som tilsynelatende ikke frister norske sykehus.

«- Det er i hvert fall grunn til å spørre seg hvorfor de er arbeidsløse i Tyskland», sa Aarseth til Dagbladet i går.

Marthinsen, som er Arbeidsdirektoratets ansvarlige for det såkalte Legerekrutteringsprosjektet (LRP) mener det er «i overkant arrogant» og «grovt» å høre slik tale fra norske legers fremste talsmann.

- Det er grovt å stille spørsmålstegn ved kvalifikasjonene til leger som kommer fra andre EØS-land. For det første er de kvalifiserte. For det andre er de interessert i å jobbe i Norge. For det tredje er de i fullt arbeid i sitt hjemland. Det er en myte at det finnes en rekke arbeidsledige spesialister rundt om i Europa.

- Hvorfor vil de da til Norge?

- En del av dem vil hit fordi de har en postiv oppfatning av Norge. Andre synes det er fint å ha erfaring fra Norge som en del av sin karriere. En tredje årsak er at det pågår debatt om omorganisering og effektivisering i det tyske helsevesenet som ikke alle er like enig i.

- Betyr det at de er misfornøyde med forholdene i hjemlandet?

- De søker seg naturligvis ikke vekk hvis de strålende fornøyd. Men det betyr på ingen måte at de er ukvalifiserte eller uegnet på annen måte.

Legene har samarbeidet

Marthinsen er overrasket over Legeforeningens lunkne holdning til prosjektet.

- Vi har hele tiden følt at vi har hatt et nært og godt samarbeid med Legeforeningen. De har vært med i dette samarbeidsprosjektet hele tida. Og vi kjenner ikke til ett eneste tilfelle hvor Legeforeningen har gitt uttrykk for skepsis eller på annen måte forsøkt å blokkere. Derfor er jeg veldig forundret over Aarseths utspill.

Like forundret er han over den labre interessen norske sykehus viser for de kandidater prosjektet har brakt fram.

Så sent som 1. februar var det innmeldt over 100 ledige lege stillinger i sykehusene og over 50 i kommunehelsetjenesten. Dette behovet kan Arbeidsdirektoratet nå møte på strak arm.

- Vi har oversendt opplysninger om 184 leger til norske sykehus. I all hovedsak er dette leger som har tilsvarende spesialistjobb i sitt hjemland.

Få får napp

Men foreløpig har bare 21 av dem fått napp. Til tross for at de er blitt autorisert som kvalifiserte søkere av fylkeslegen i Oslo som er godkjenningsinstans. Norsk-kurs har de ikke deltatt i. Det skal de først gjennomgå når de eventuelt blir funnet verdige en stilling på et norsk sykehus.

- På en del sykehus har nå prosessen stoppet opp. Vi får ikke svar tilbake på våre henvendelser. Det gjør heller ikke de søkerne som stiller sin arbeidskraft til rådighet. Dermed vil nok en del av legene droppe sine planer og heller fortsette i sine stillinger i Tyskland. Det vil jeg i så fall forstå. De kan jo ikke føle seg velkommen hit når lederen for de norske legene gir dem et stempel som sier at de har mindreverdig kompetanse.

KVALIFISERTE: - Her er papirene til 184 kvalifiserte leger som er klare til å jobbe på norske sykehus, sier markedsdirektør Odd- Erik Marthinsen i Arbeidsdirektoratet.