OPPRØRT: SV-leder Audun Lysbakken mener det må bli slutt på at barnetrygden fører til avkorting i sosialhjelp, slik praksisen er i flere kommuner. Foto: Bjørn Langsem /Dagbladet
OPPRØRT: SV-leder Audun Lysbakken mener det må bli slutt på at barnetrygden fører til avkorting i sosialhjelp, slik praksisen er i flere kommuner. Foto: Bjørn Langsem /DagbladetVis mer

Barnetrygd gir avkorting i sosialhjelp

- Arrogant mot fattige og syke

I flere norske kommuner gir barnetrygd kutt i sosialhjelp. Et forslag som åpner for å gjøre noe med dette, blir avvist av regjeringen i statsbudsjettet.

- Dette er nok et eksempel på at regjeringen møter fattige og syke i dette landet med en voldsom arroganse, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet.

Han er opprørt over budsjettkapittelet til Arbeids- og sosialdepartementet. SV-lederen mener et stortingsvedtak fra mars slett ikke er fulgt opp.

- Det er opprørende, men ikke overraskende. Usosiale kutt er regelen for denne regjeringens budsjettforslag, hevder Lysbakken.

Får mindre sosialhjelp

Tall som SV har hentet fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2017 var 66 kommuner som holdt barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp.

- Vi ser at når man regner inn barnetrygd som inntekt, gjør at barnefamilier som mottar sosialhjelp får mindre penger enn de burde få og har behov for. Det visker ut effekten av barnetrygden, sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski til Dagbladet i mars.

Da fikk partiet med seg stortingsflertallet på et vedtak som ber regjeringen «utrede hvorvidt barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, og fremme sak for Stortinget på egnet måte.»

Skuffet over svaret

I statsbudsjettet kom svaret som skuffer SV.

- Departementet har vurdert saken og kommet fram til at en lovendring som innebærer at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp ikke er et treffsikkert eller godt tiltak for å bedre barnefamilienes levekår, står det.

Regjeringen mener en lovendring som SV tar til orde for, vil kunne føre til at kommunen blir mindre oppmerksom på lovens krav til individuelle vurderinger av hva som er et forsvarlig livsopphold.

- Stønadsnivået kan i praksis bli standardisert, noe som undergraver det sentrale prinsippet i loven om retten og plikten til å utøve skjønn, poengteres det.

- Ikke fulgt opp

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets bestilling.

- Noen setninger om hva regjeringen mener, er ingen utredning. Vi visste jo godt fra før hva regjeringen synes om forslaget, sier han.

SV-lederen har liten forståelse for argumentasjonen om at en lovendring kan gå utover plikten til å utøve skjønn.

- Det er ingen som har bedt om det, sier han.

Het sak

Spørsmålet om barnetrygd og tiltak mot barnefattigdom vil bli et hovedspor når forhandlingene om statsbudsjettet starter etter KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

KrF har i likhet med SV gått inn for en økning i barnetrygden, som ikke er blitt prisjustert siden 1996.

Statistisk sentralbyrå har regnet ut av 18 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom hvis barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten.

- I 2016 var det 67 000 barn i familier som mottok sosialhjelp. 70 prosent av disse bor i en kommune som avkorter sosialhjelpen opp mot barnetrygden, påpekte SVs Freddy André Øvstegård overfor Dagbladet i mars.

Ulik praksis

Forskjellene er store på praksisen kommunene i mellom. Mens Oslo og Bergen holder barnetrygden utenfor når de beregner sosialhjelp, er ikke dette tilfellet i Tromsø, Bodø, Stavanger eller Trondheim.

Selv nabokommuner som styres av samme parti kan ha ulik forskjellig praksis. For eksempel regner ikke Sarpsborg barnetrygden med som inntekt for familiene som trenger sosialhjelp, noe den andre Ap-bastionen Fredrikstad gjør.

En lovendring som holder barnetrygden utenfor regnestykket ved utbetaling av sosialhjelp innebærer enkelt sagt støtten blir økt med 970 kroner per barn – er beregnet å koste kommunene om lag 430 millioner kroner.