Kampen om kriminalomsorgen

- Arrogant og nedlatende

Ap og Sp reagerer kraftig på at Justisdepartementet har iverksatt omorganisering av fengselsstrukturen før Stortinget har fattet vedtak.

HASTVERK: - Vi forstår ikke regjeringens hastverk, sier Maria Aasen-Svensrud, Ap-representant i justiskomiteen på Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB
HASTVERK: - Vi forstår ikke regjeringens hastverk, sier Maria Aasen-Svensrud, Ap-representant i justiskomiteen på Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer
Publisert

- Arrogant, mener Arbeiderpartiet.

- Nedlatende, mener Senterpartiet.

De to opposisjonspartiene viser til at Justisdepartementet før helga sendte en anmodning til Kriminalomsorgsdirektoratet om å starte arbeidet med lokalisering av de 12 nye enhetene som er foreslått å skulle erstatte dagens 70 fengsler og friomsorgskontor.

- Regjeringa forskutterer og begynner arbeidet med en storstilt sentralisering av kriminalomsorgen før den er behandlet i Stortinget, sier Maria Aasen-Svensrud, Arbeiderpartiets talsperson for kriminalomsorg.

- Jeg synes det er grenseløst arrogant overfor Stortinget. Det er også arrogant overfor partene med tanke på all motstanden i saken, sier hun.

- Manglende respekt

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Sp, er enig i kritikken:

NEDLEGGING: Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet, frykter nedlegging av fengsler ved å samle dem i større anstalter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
NEDLEGGING: Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet, frykter nedlegging av fengsler ved å samle dem i større anstalter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Vis mer

- Direkte nedlatende overfor Stortinget, og for alle dem som frykter omorganiseringen. Justisministeren forskutterer og demonstrerer en mangel på respekt for prosesser, som jeg trodde til og med denne regjeringen ville holde seg for god for, sier Jenny Klinge.

Maria Aasen-Svensrud hevder at omorganiseringen, slik den er foreslått og lagt fram for Stortinget, vanskelig kan føre til en sterkere kriminalomsorg som forebygger og forhindrer ny kriminalitet, og som bidrar til færre kriminelle gjengangere i samfunnet.

- Arbeiderpartiet hadde forventet at regjeringen og statsråd Monica Mæland viste Stortinget respekt nok til å la landets lovgivende forsamling få behandle og konkludere i saken før den settes ut i live. Det er bekymringsfullt både parlamentarisk og faglig. Vi forstår ikke hastverket. Regjeringen har hatt all verdens tid med sine sju justisministre til å legge fram dette på en skikkelig måte overfor Stortinget og etaten, sier Maria Aasen-Svensrud.

Justis: - Normalt

Justis- og beredskapsminister Monica Mælands statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) avviser kritikken fra Ap og Sp. I en mail til Dagbladet skriver han:

AVVISER: Justis- og beredskapsminister Monica Mælands statssekretær avviser kritikken fra opposisjonen på Stortinget. Foto: Torstein Bøe / NTB
AVVISER: Justis- og beredskapsminister Monica Mælands statssekretær avviser kritikken fra opposisjonen på Stortinget. Foto: Torstein Bøe / NTB Vis mer

«Brevet det ble vist til i høringen er ingen iverksetting av endringer i kriminalomsorgen, men et brev hvor det vises til at spørsmålet er til behandling i Stortinget. Det er helt normalt at et departement gjør en underliggende etat formelt oppmerksom på at slike vedtak kan komme og at etaten må være forberedt på å følge opp vedtaket. Det gjelder bl.a. involvering av de ansatte», skriver Thor Kleppen Sættem.

Og utdyper:

«Hensikten med saken Stortinget har til behandling, er å styrke det lokale nivået og sikre likebehandling og en mer helhetlig straffegjennomføring. Hoveddelen av ressursene som frigjøres ved nedleggelse av de fem regionadministrasjonene vil tilføres lokalt nivå, og direktoratet vil få færre årsverk dersom endringen blir vedtatt av Stortinget. Jeg merket meg at Kriminalomsorgens Yrkesforbund både støttet endringen og mente det var på høy tid å avklare spørsmålet. I brevet fra departementet til Kriminalomsorgsdirektoratet understrekes det at evt. geografiske endringer ikke kan besluttes av etaten alene, men krever politisk godkjenning», avslutter statssekretæren.

- Avledningsmanøver

Jenny Klinge poengterer at Stortinget foreløpig vet for lite om konsekvensene av omorganiseringen.

- Det siste norsk kriminalomsorg trenger nå er å få en reform tredd ned over hodet – en reform som herjer med etaten slik politireformen herjet med politietaten. Det er all grunn til å tro at regjeringen pønsker på mer omorganisering. Vår frykt er at regjeringen vurderer privatisering og nedlegging av fengsler ved å samle dem i større anstalter, sier Jenny Klinge, Sp-representant i justiskomiteen på Stortinget.

KJEPPHESTER: Maria Aasen-Svensrud (Ap) mener at regjeringen jager egne kjepphester om sentralisering, effektivisering og døråpning for private tilbud. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
KJEPPHESTER: Maria Aasen-Svensrud (Ap) mener at regjeringen jager egne kjepphester om sentralisering, effektivisering og døråpning for private tilbud. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

Maria Aasen-Svensrud oppfatter forslaget som en avledningsmanøver fra regjeringen.

- For å slippe å forholde seg til den voldsomme kritikken fra kriminalomsorgen selv, fra forbundet og Sivilombudsmannen om kutt, lav bemanning, nedleggelser, isolasjon, samt vold og trusler i fengslene. Etter Arbeiderpartiets mening burde justisministeren ha konsentrert seg om å løse disse store utfordringene framfor å jage egne kjepphester om sentralisering, effektivisering og døråpning for private tilbud, sier Maria Aasen-Svensrud, Ap-representant i Stortingets justiskomité.

Tvangsammenslåing

Forbundsleder Asle Aase i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund etterlyser de politiske målene og de faglige begrunnelsene for regjeringens ønske om etablering av 12 nye straffegjennomføringsenheter.

Han mener at Stortinget ikke bør ta en avgjørelse om omorganisering før en bebudet stortingsmelding er behandlet.

BEKYMRET: Forbundsleder Asle Aase i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er bekymret for resultatet av omorganiseringen av kriminalomsorgen. Foto: NFF Magasinet
BEKYMRET: Forbundsleder Asle Aase i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er bekymret for resultatet av omorganiseringen av kriminalomsorgen. Foto: NFF Magasinet Vis mer

- Vi oppfatter at det opprinnelige målet for en omorganisering skulle være en styrking av førstelinja i kriminalomsorgen, nå handler om innsparing og masse tvangssammenslåinger. Hva har skjedd siden KrF og Venstre fra Stortingets talerstol i 2016 uttrykte tydelig motstand mot å endre noe som faktisk fungerer, spør Asle Aase.

- Og hva med Frp? Ønsker Frp mer byråkrati? Det er realiteten om forslaget får flertall. Det blir ikke flere ansatte til å jobbe med straffedømte som skal tilbake til samfunnet av denne omorganiseringen. Her er det mer fokus på administrering enn på menneskelig ressurser ute i friomsorgen og i fengslene, sier forbundslederen.

Miste fokus

I en videokonferansehøring i regi av Stortinget tirsdag tilkjennega Asle Aase sin bekymring for friomsorgens rolle ved etablering av nye, store sammenslåtte enheter.

- Vi frykter for at friomsorgen vil miste fokus og identitet i rollen som tydelig straffegjennomføringsetat utenfor fengsel. Løsningen på kriminalomsorgens utfordringer er ikke en omorganisering, men en skikkelig satsning på ansatte og driftsbudsjetter som setter oss i stand til å gjøre jobben, sier Asle Aase.

Og legger til:

- Å sentralisere myndighet, ressurser og kompetanse fra der straffen gjennomføres til nye kontorer der den administreres, bryter med nærhetsprinsippet og svekker evnen til direkte samhandling med de innsatte.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer