Arven etter Heyerdahl

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Konsernsjef Jens P. Heyerdahl tok selv regi på sin avgang, og får åpenbart den etterfølgeren han ønsker. Dermed vil det neppe bli noen revolusjon når det gjelder Orklas strategi og visjoner i forbindelse med sjefskiftet. Jens P. Heyerdahl etterlater seg en bedrift som har vist at den kan levere resultater for eierne, for de ansatte og for samfunnet. Det er sjelden norske bedriftsledere kan se tilbake på en slik ekspansjon når de går av.
  • I hvilken grad Heyerdahls beslutning har sammenheng med uroen som oppsto i kjølvannet av finansmannen Christen Sveaas og kjøpmann Stein Erik Hagens angrep på konsernsjefen, er ikke godt å si. Det er naturlig å regne med at den beinharde striden som handlet om så vel Heyerdahls arbeidsstil som selskapets strategi, har svekket konsernsjefens lyst til å fortsette. På den annen side har han vært toppleder i Orkla i 20 år. Det er i seg selv en bemerkelsesverdig lang «regjeringsperiode».
  • I alle fall har han med sitt grep sikret at selskapet ikke kommer i drift når han fratrer. Om han hadde gått av for ei uke siden som følge av styrets behandling av den store og formelt sett ukjente eierposten i selskapet, ville antakelig også hele lederteamet rundt Heyerdahl ha gått av, med de uheldige konsekvenser det ville ha fått.
  • Jens P. Heyerdahls regime i Orkla har vært preget av planmessighet og langsiktighet selv om han også har hatt evnen til å gripe et bytte i flukten. Som bedriftsleder har han, i grell motsetning til sine nye og mer aggressive eiere, forstått at en bedrift av Orklas størrelse og betydning ikke bare er til for eiernes lommebok, men også for de ansatte og for samfunnet. Slik sett går Heyerdahl inn i en lang tradisjon i det norske system, der kapitalismens demokratiske problem legitimeres av et nært og tillitsfullt samarbeid med samfunnet som omgir bedriften. Vi håper denne linjen blir videreført av hans etterfølger. Orkla er for viktig for Norge til å overlates til den rå kapitalisme.