Asbølls uforståelige utspill

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Avdøde Robert Lund tapte, ikke uventet, saken han hadde anlagt mot Tiedemanns Tobaksfabrik. De etterlatte må imidlertid gå videre med saken i avdødes ånd. De har ingen grunn til å frykte økonomiske konsekvenser.

Prinsippene i denne saken er viktigere enn økonomi. Den påståtte millionregninga fra tobakksgiganten som familien skulle stå i fare for å måtte betale om det ble tap i herredsretten - og eventuelt i høyere rettsinstanser - har ikke rot i dagens rettsdemokrati. Det vet også advokat Edmund Asbøll utmerket godt. Utspill om økonomiske begrensninger har dessverre vært med på å avspore søksmålets viktighet og realiteter.

  • I denne type saker er signalene fra Høyesterett utvetydige. Seinest i vår behandlet Høyesterett en sak hvor en kvinne etter en nakkeslengskade hadde gått til sak mot Storebrand Skadeforsikring. Kvinnen vant fram både i byretten og lagmannsretten, men tapte i Høyesterett. I dommen ble kvinnen dømt til å betale sine egne saksomkostninger, men altså, og viktig i relasjon til røykesaken, ikke motpartens utgifter. I tillegg skriver dommerne:

- Kvinnen hadde fyllestgjørende grunn til å bringe saken inn for domstolene, og den har for Høyesterett reist vanskelige spørsmål.

I tillegg oppfordrer Høyesterett i dommen kvinnen til å søke fri rettshjelp, sjøl om hun egentlig har for god økonomi til å omfattes av gjeldende regler. En sterkere attest til å søke fri rettshjelp er det ikke mulig å få.

Dette er altså usedvanlig klar tale. Høyesterett har dessuten foreslått overfor Justisdepartementet at flere må få fri rettshjelp.

  • Robert Lund fikk fri rettshjelp i herredsretten. Begrunnelsen fra statsråd Hanne Harlem personlig var at dette var første sak i sitt slag, og at den derfor kan ha prinsipiell betydning ut over den aktuelle saken.

På denne måten har Harlem brakt en rettspolitisk dimensjon inn i den såkalte røykesaken, og sjølsagt også gjort det politisk umulig å nekte fri sakførsel i høyere rettsinstanser.

Dette gjør Asbølls utspill om frykt for gigantregninger for familien Lund både ubegrunnet og uforståelig. Hvis han ikke skjønner det, og av den grunn skulle fraråde familien å anke, bør han trekke seg fra hele saken.