Asgeir tapte mot Tiedemand

Asgeir Storvand har tapt rettssaken mot Tiedemanns Tobaksfabrik. Men han slipper å betale 5 millioner i saksomkostninger til røykegiganten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det å ikke bli ilagt saksomkostninger er en seier i seg selv. Dette betyr at vi er klare til å fortsette videre, sier Storvand (60) til Dagbladet.no.

Storvand gikk til sak etter tre hjerneslag. Han krevde 1,1 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste han mener skyldes røykingen. Storvand røyket fra 1957 til 1995. Opprinnelig ville han saksøke selskapet for 3 millioner, men partene ble enige om å endre kravet.

Storvand varsler nå at han vil ta saken videre i rettssystemet. På forhånd hadde han regnet med å tape saken og bli ilagt fem millioner i saksomkostninger.

- Nå vil det komme flere saker, sier Storvand.

Storrøykeren Robert Lund tapte en tilsvarende sak tidligere i vår. De etterlatte brakte saken inn for lagmannsretten, men tapte. Nå er saken anket til Høyesterett.

- Det hadde vært en sensasjon om dommeren hadde turt å gå mot tidligere dommer, sier Storvand.

Storvand trekker også inn røykevanene til dommeren i sin sak. Han tror det slo negativt ut for ham selv. - Det betydde mye for saken at dommeren selv røyker. Folk dømmer mot sin egen last.

Selv mener han at Tiedemanns burde vært tiltalt for drap:

- Den djevelske tobakksindustrien er den som tar livet av flest mennesker i verden.

Tiedemands fornøyd

– Vi er meget godt fornøyd med dommen. Det sier Tiedemanns prosessfullmektig Harald Hjort i en kommentar til Nettavisen.

Rettens sammendrag

Her er hva Oslo tingrett selv skriver i sitt sammendrag av dommen:

Saksøkeren pådro seg hjerneslag, trolig som følge av røyking gjennom mange år. Han gikk til søksmål mot Tiedemanns Tobakksfabrik med krav om erstatning og anførte at selskapet var ansvarlig både på subjektivt (uaktsomhet) og ulovfestet objektivt grunnlag. Selskapet ble frifunnet. Retten kom til at det ikke forelå ansvar på grunnlag av uaktsomhet. Det var ikke påvist uaktsomhet fra Tiedemanns side verken når det gjaldt produksjon eller markedsføring. Heller ikke var det påvist at Tiedemanns bevisst eller uaktsomt unnlot å informere om helsefarene ved røyking. Tiedemanns hadde ikke nevneverdig mer kunnskap om dette enn hva som til enhver tid var allment kjent. Anførsler om ansvar på grunn av tilsetningsstoffer som økte helsefaren eller faren for avhengighet førte ikke fram. Når det gjaldt ulovfestet objektivt ansvar, fant retten det nærliggende at Tiedemanns var ansvarlig for tida før 1964 fordi farene ved produktene da gikk ut over hva brukerne kunne vente. Men det forelå ikke årsakssammenheng mellom røykingen den gang og helseskaden. Seinest etter 1975 var publikum bl.a. gjennom advarselmerking godt opplyst om helsefaren. Saksøkeren kunne da unngått skaden ved å slutte å røyke.

For tida etter 1975 kunne ikke lenger faren ved å røyke betraktes som ektraordinær i forhold til hva som var alminnelig kjent. For denne tida var objektivt ansvar utelukket.

FORNØYD TAPER: Her får den tidligere storrøykeren Asgeir Storvand vite at han tapte søksmålet mot Tiedemanns tobakksfabrikk.