Asyladvokater og penger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I kjølvannet av TV2s reportasje om advokatfullmektig Terje Tune har det kommet fram at asylmottak har klaget til politiet over overivrige advokater som kommer til mottakene på jakt etter klienter. NOAS har svartelistet mellom 10 og 15 advokater som de advarer asylsøkerne mot. Og flere advokater har voldsom inntjening på foruroligende mange asylklienter over kort tid.
  • Det er også kommet fram at flere advokater kappes om å få asylsøkerklienter. Det er ikke underlig. Vi skrev i går om det arbeidet advokatene har med asylsøkerne i innledningsfasen. Det er så standardisert at det bare tar få minutter. Likevel kan advokatene fakturere staten for fem timers arbeid - hvilket gir en reell timepris på over 54000 kroner.
  • Dagsavisen kunne fortelle at det ikke bare er overfor asylsøkere det er uryddige forhold advokatene imellom. I fengslene går advokater på klientjakt og forsøker å få de «enkleste» klientene til å bytte advokat, ved hjelp av mer eller mindre ufine metoder. Men ingen må derfor være i tvil om at de som er kommet i påtalemaktens søkelys og har behov for advokathjelp.
  • Slik også med asylsøkerne. At det finnes brodne kar i advokatstanden, er en sak for Advokatforeningen og dens etiske utvalg, ikke minst fordi de kaster skygge over det store flertall av hederlige advokater. De kan ikke tillates å svekke rettsvernet, verken for nordmenn eller utlendinger. Et annet spørsmål er om det systemet som asylsøkerne nå sluses inn i, i seg selv frister enkelte advokater til å korte svinger for egen vinnings skyld.
  • UDI er i ferd med å vurdere ordningen med at asylsøkeren straks får en tilfeldig advokat til bistand. Direktøren for UDI, Trygve Nordby, og Advokatforeningen arbeider for å få nedsatt en fast stab av advokater i vaktordning, eventuelt bistått av en organisasjon av typen NOAS. Dette er et godt og viktig forslag, som kan styrke asylsøkernes rettssikkerhet - forutsatt at det frie advokatvalg, som er et grunnleggende prinsipp i Norge, ikke fjernes for asylsøkere. Slik situasjonen er nå, trues så vel tilliten til rettssystemet som rettssikkerheten av advokater som gjør asylsøkerne til reine melkekuer.