- Asylbarna blir et middel til økonomisk gevinst

Det er kommersielle krefter som avgjør omsorgstilbudet.

PROFITT :  Kompetansen på mottak blir preget av markedskrefter. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
PROFITT : Kompetansen på mottak blir preget av markedskrefter. Foto: John T. Pedersen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Politikere vil ikke sette bestemor på anbud, men asylbarn er helt greit.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvar for bo- og omsorgstilbud til asylbarn mellom 15 og 18 år, men driften av asylmottakene er opp til kommersielle krefter.

 - Det fører til at asylbarna blir et middel til økonomisk gevinst, sier Ingrid Evensen, tidligere ansatt på Hvalstad transittmottak.

Hun mistet jobben sammen med resten av menneskehandel-teamet etter en anbudsrunde. Velkomstmottaket på Hvalstad ble flyttet til Mysebu, men kompetansen på menneskehandel fulgte ikke med på flyttelasset, tross i ferske rapporter som oppfordret UDI til mer bemanning på feltet.

Tidligere verneombud på Hvalstad transittmottak, Nikolas Dannevig Gaarder, synes det er hårreisende hvordan UDI prioriterer det billigste alternativet. Selv protesterte han med å takke nei til å fortsette i jobben.

- Jeg ville ikke jobbe på Hvalstad fordi kvaliteten ble for dårlig for barna. Det var kun økonomi som telte for UDI, sier Gaarder til Dagbladet.

I rapporten «Levekår for enslige mindreårige asylsøkere», utgitt av Institutt for samfunnsforskning (ISF), kommer det fram at det bare var Hvalstad transittmottak som hadde tilfredsstillende rutiner rundt menneskehandel.

Mistet jobben Ingrid Evensen var ansatt i menneskehandels-teamet frem til 1. april i år. Hun mener tanken på profitt går på bekostning av barna.

- Dette er ytterst sårbare barn. Det er naivt å tro at barn som er utnyttet i menneskehandel selv skal ta initiativ til å fortelle om utnyttelsen. Mange har traumer og er utsatt for et sterkt press fra bakmenn. Å bygge opp en tillitsrelasjon til disse barna tar tid, idag går pris på bekostning av dette.

Både Evensen og Gaarder mener UDI ikke følger oppfordringene til ISF. Rapporten anbefaler både økt bemanning og høyere krav til faglig utdanning på asylmottakene. I dag er det kun to stillinger som har krav om høyere utdannelse, i tillegg til én person med spisskompetanse på menneskehandel. Evensen presiserer at det ikke defineres hva spisskompetanse innebærer

- Det er ikke godt nok at kun én person skal ha ansvar for å forebygge og avdekke menneskehandel uavhengig av antall barn, sier Evensen.

«Den ekstra samtalen » UDI forteller Dagbladet at de ikke har noen intensjon om å spare penger på asylbarn.  

- Dette er en påstand vi overhodet ikke kjenner oss igjen i. Når vi oppretter mottak, er prisen ett av flere vurderingskriterier. I anbudskonkurransen på Hvalstad var innholdet i driften viktigere enn økonomi, sier avdelingsleder i UDI, Christine Wilberg.

Evensen synes det virker rart at kvaliteten har veid tyngst ettersom de har kuttet i bemanningen. Rapporten til ISF viser at åtte av 12 mottaksledere ikke er fornøyde med bemanningssituasjonen.

- Det er ikke UDI som har ansvar for ansettelsene i mottakene. Det er driftsoperatøren som skal sikre kompetanse, sier Wilberg.

Evensen mener UDI må stille større krav til driftsoperatørene for å sikre kompetanse på asylmottakene. Hun forteller om «Jonathan» som tilslutt fortalte at han som ti-åring ble solgt som arbeidskraft og seksuell utnyttelse.

- Det tok lang tid før han snakket om det, men vi klarte å bygge opp tillitsrelasjoner med barna ved å ha et eget menneskehandel-team. Mange ansatte er for travle til å ta den «ekstra samtalen», sier Evensen.

Evensen mener det sjelden er rom for å være kritisk til sitt eget system.

- Hvorfor trenger vi Margreth Olin for å vite hvordan tilstanden på mottak er?  

KRITISK: Ingrid Evensen mener asylbarns tilbud ikke er godt nok. - Det er naivt å tro at barn som er utnyttet i menneskehandel selv skal ta initiativ til å fortelle om utnyttelsen. Foto: Sondre Steen Holvik / Dagbladet
KRITISK: Ingrid Evensen mener asylbarns tilbud ikke er godt nok. - Det er naivt å tro at barn som er utnyttet i menneskehandel selv skal ta initiativ til å fortelle om utnyttelsen. Foto: Sondre Steen Holvik / Dagbladet Vis mer