Asylnåløyet like trangt som tidligere

Bare 5,7 prosent av asylklagene den nye Utlendingsnemda (UNE) har behandlet, er tatt til følge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er nøyaktig like få som under det tidligere systemet da Justisdepartementet behandlet klagene på UDIs vedtak.

Nemnda får nå kraftig kritikk fordi de fleste sakene sluses utenom folkejuryene.

- Jeg er skuffet, men ikke overrasket over tallene. Vi må huske på at sekretariatet i Utlendingsnemnda i det vesentlige er rekruttert fra forvaltningen i Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet, sier Arild Humlen som leder Advokatforeningens lovutvalg for asyl og utlendingsrett.

Av de 276 klagene på asylavslag som er ferdigbehandlet, ble bare 16 vedtak fra UDI omgjort. Det utgjør 5,7 prosent. I fjor, da klagene ble behandlet av Justisdepartementet, var andelen omgjorte vedtak den samme - 5,7 prosent.

Avviser kritikk

Leder for UNE Terje Sjeggestad avviser kritikken.

- Det er ikke sekretariatet som fastsetter praksisen for Utlendingsnemnda, men de følger den praksis som etableres av nemndene der lekfolk deltar sammen med en leder som har dommerkompetanse. Flertallet av nemndlederne er rekruttert utenfor utlendingsforvaltningen.

Sjeggestad mener det er for tidlig å trekke konklusjoner om andelen klager som tas til følge fordi UNE bare har fungert i snart fire måneder.

Lekfolk inn

Utlendingsnemnda skal være en uavhengig klageinstans for asylsøkere som har fått avslag fra UDI.

Målet var å bedre rettssikkerheten, blant annet ved å trekke inn lekfolk i klagebehandlingen. Men Utlendingsnemndas sekretariat og 17 fast ansatte nemndledere kan avgjøre saker på egen hånd når sakene ikke byr på vesentlig tvil.

Så langt i år er 222 av de 276 asylsakene som er ferdige, avgjort av sekretariatet eller nemndleder alene.

Professor Kristoffer Gjøtterud, selv lekmedlem i nemnda, reagerer kraftig:

- Det er i strid med hele tanken bak Utlendingsnemnda at de fleste sakene ikke kommer opp for noen folkejury i det hele tatt.