- At du tør, Erna!

Erna Solberg må være desperat og presset når hun angriper Ap for manglende næringspolitikk, sier Aps næringspolitiske talsmann Terje Aasland.

MANGLER PLAN: I et intevju med Dagbladet sier statsminister Erna Solberg at Ap ikke har noen politikk for moderne verdiskaping. Hun mener derfor hun bør fortsette å styre landet også etter neste stortingsvalg. Næringspolitisk talsmann for Ap, Terje Aasland, mener derimot det er Erna Solberg og regjeringen som mangler plan og næringspolitikk. - Det har ikke skjedd noen omstilling med Erna som statsminister, sier Aasland. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet
MANGLER PLAN: I et intevju med Dagbladet sier statsminister Erna Solberg at Ap ikke har noen politikk for moderne verdiskaping. Hun mener derfor hun bør fortsette å styre landet også etter neste stortingsvalg. Næringspolitisk talsmann for Ap, Terje Aasland, mener derimot det er Erna Solberg og regjeringen som mangler plan og næringspolitikk. - Det har ikke skjedd noen omstilling med Erna som statsminister, sier Aasland. Foto: Hans Arne Vedlog/DagbladetVis mer

- Det er jo Erna og regjeringen som mangler initiativ i næringspolitikken, ikke Ap. Jeg tror Høyre-regjeringen kan bli historisk initiativløs. De fire høyrepartiene med Erna som sjef mangler plan og spriker i alle retninger, sier næringspolitisk talsperson i Ap, Terje Aasland, til Dagbladet.

I Dagbladet i dag forklarer Erna Solberg hvorfor hun mener hun er best skikket til å styre landet også i neste stortingsperiode. Hun mener Ap ikke forstår næringslivets behov, ikke har noen politikk for kompetansebygging og for å få flere i jobb.

Og hun mener Aps vedtak om å si nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja svekker Aps troverdighet som industriparti.

- Tom retorikk

- Motoren i norsk økonomi er fortsatt olje- og gassnæringen, det er den som driver arbeidsmarkedet og lager oppgangene. Den omstillingen Erna Solberg har snakket om i flere år, har regjeringen ikke tatt ansvar for.

Det har skjedd svært lite omstilling i norsk næringsliv som følge av den politikk som har vært ført under denne regjeringen.

HISTORISK: Det er Erna og regjeringen som mangler initiativ i næringspolitikken. De styrer på det de blir pålagt av Stortinget, sier næringspolitisk talsperson Terje Aasland. Han mener regjeringen er historisk initiativløs. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
HISTORISK: Det er Erna og regjeringen som mangler initiativ i næringspolitikken. De styrer på det de blir pålagt av Stortinget, sier næringspolitisk talsperson Terje Aasland. Han mener regjeringen er historisk initiativløs. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

- Vi ha jo hatt en lavkonjunktur i Norge som følge av oljeprisfallet, og det har ikke kommet noe til erstatning for det. Det er ikke noe som tyder på omstillingskraft i norsk økonomi, sier Aasland.

- Når hun prøver å gjøre seg til talsperson for oljeaktivitet i de mest sårbare områdene av Lofoten og Vesterålen, hvorfor i all verden har hun ikke lagt makt bak dette engasjementet? Som regjeringssjef kunne hun gjort det, men hun svikter.

- Dette er en sak som har ligger der i 15-20 år, som ingen regjeringskonstellasjon klarer å gjøre noe med. Det er tom og fordommende retorikk når statsministeren angriper Ap for å legge bort Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Aasland.

Han sier at Aps landsmøte gjorde et tydelig vedtak om å sikre oljenæringen forutsigbare rammebetingelser, og at Norge fortsatt skal satse på olje og gass gjennom bærekraftig produksjon.

LOVESE: I 2013 (bildet) vedtok Ap å starte konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I april i år vedtok Aps landsmøte å la disse sårbare områdeneligge. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
LOVESE: I 2013 (bildet) vedtok Ap å starte konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I april i år vedtok Aps landsmøte å la disse sårbare områdeneligge. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix Vis mer

- Følger Stortingets pålegg

Han sier kjennetegnet ved dagens regjering er at den mangler initiativ i næringspolitikken. De fleste sakene regjeringen har fremmet, er saker de har blitt pålagt av Stortinget å fremme.

Det er regjeringen som mangler en plan for næringspolitikken. Retningen blir satt av Stortinget, og så leverer regjeringen på det, sier Aasland.

- Solberg sier at Ap forstår ikke moderne verdiskaping som må skje i små og mellomstore bedrifter, mens hun viser til Høyes skattepolitikk, satsing på forskning og kompetanse.

- Selskapsskatten har jo Ap vært med på å redusere. Og vi har foreslått mer offensive og attraktive ordninger for oppstartsbedrifter enn regjeringen.

Når det gjelder forskningsinnsats, har regjeringen fulgt opp og styrket dette nivået noe fra da vi satt i regjering, menvi har fulgt opp regjeringens bevilgninger. Det er ingen endring i næringspolitikken som underbygger noe av det Erna sier.

- De har ikke gjort noe ekstraordinært som tilsier at det blir en større vekstkraft i små og mellomstore bedrifter. Det er fortsatt krevende å utvikle de gode ideene til kommersiell drift. Det er vanskelig å få tilgang på risikovillig kapital i Norge, så det er viktig å bygge ordninger rundt dette temaet, sier Aasland.

Han sier det mangler avklaringer rundt rammebetingelser som CO2-kompensasjon, opprinnelsesgarantier og nettkostnader.

Aps industripakke

Dette er noen punkter av Aps industriplan:

* Norge skal være attraktivt for framtidsrettet industri.

* Industrien må være en viktig del av løsningen på klimaproblemet.

* Gode ordninger for risikoavkastning og støtteordninger

* Utvikle den norske modellen med små forskjeller og høy tillit

* Bruke fornybar energi i investering i framtidsrettede arbeidsplasser

* Sikre markedsadgang gjennom EØS-avtalen og frihandelsavtaler

*CO2-kompensasjonsordningen må videreføres på dagens nivå også etter 2020.

* Ta beslutning om fullskala karbonfangst- og lagring innen 2020.

* Utvikle nye produksjonsmetoder og bruksområder for hydrogen, og starte utikling av hydrogen basert på norsk naturgass.

* Åpne flere områder for vindproduksjon til havs, og legge til rette for leverandørindustri for denne typen energi.

Ap har også en rekke tiltak for å sikre kompetanse i framtidas arbeidsliv og å styrke yrkesfagene.