SATSER PÅ KONTRAKTSRETT: Her er advokat Arne Heiestad sammen med SOS Rasismes hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen i retten. LNU krever tilbake støtte på 9,7 millioner kroner fra SOS Rasisme. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet
SATSER PÅ KONTRAKTSRETT: Her er advokat Arne Heiestad sammen med SOS Rasismes hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen i retten. LNU krever tilbake støtte på 9,7 millioner kroner fra SOS Rasisme. Foto: Jacques Hvistendahl/DagbladetVis mer

- At man har vært slem gutt, har ingenting med saken å gjøre

SOS Rasismes advokater avviser anklager om medlemsjuks og lite demokrati, og hevder feil juss ligger til grunn for anklagene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HAUGESUND (Dagbladet): - Vi mener SOS Rasisme har overholdt sine forpliktelser over Landsrådet for Norges- barne og ungdomsorganisasjoner, sier advokat Arne Heiestad i retten under sin avsluttende prosedyre i går.

Heiestad mener kontrakts- og obligasjonsrett må ligge til grunn når dommeren skal ta stilling i saken.

200 feil Advokaten avviser også at rettssaken i hovedsak handler om brudd på FNs barnekonvensjon, massivt medlemsjuks, manglende demokrati og store bevisunndragelser, i en av Norges største ungdomsorganisasjoner.

- Kontrakten mellom LNU og SOS Rasisme handler om at sistnevnte mottar penger som skal fordeles til lokallagene i organisasjonen. I tillegg kommer en bi-oppgave, som er at man skal opplyse om medlemstall. Denne saken handler bare om dette, sier Heiestad.

Han anslår feilene i SOS Rasismes medlemsregister til å omfatte rundt 200 personer  LNU mener bare 5 000 av nesten 40 000 innrapporterte medlemmer teller.

Uklarheter SOS Rasisme selv har verken forut for rettssaken fra i vitneboksen klaget over uklarheter i avtalene om støtte som de inngikk med LNU i 2007 og 2008. Avtalene sikret dem totalt 9,7 millioner kroner i støtte.

Heiestad mener derimot at det finnes uklarheter.

- Det er LNU som har utarbeidet teksten i kontraktene, da er det også LNU som bærer risikoen når det er tvil om hva som er innholdet i kontraktene.

Han mener funnene av feil i medlemslistene som er påvist er for små til å til utløse kontraktheving.

- At man har oppført seg slemt, og vært slem gutt, har ingenting med saken å gjøre, utdypet Heiestad, med henvisning til SOS Rasismes stadig dårlige forhold til sine støttegivere de siste årene.

Heiestad fortsatte prosedyren og brukte svært mye tid på å gjøre rede for obligasjons- og kontraktsrett.

Feil organisasjon? Heiestad reiste blant annet spørsmål om rett organisasjon var saksøkt, ettersom et av anklagepunktene er misbruk av støtten som er gitt til lokallagene i organisasjonen.

- BARN KAN MELDE INN BARN: Advokat mener hensynet til at barn vokser opp i engasjerte hjem forsvarer at små barn kan melde hverandre inn i organisasjoner. Sistnevnte kan deretter innrapportere dem til offentlige myndigheter og få penger for medlemskapet. LNU mener praksisen strider mot FNs barnekonvensjon og den norske barneloven. Foto: Jacques Hvistendahl
- BARN KAN MELDE INN BARN: Advokat mener hensynet til at barn vokser opp i engasjerte hjem forsvarer at små barn kan melde hverandre inn i organisasjoner. Sistnevnte kan deretter innrapportere dem til offentlige myndigheter og få penger for medlemskapet. LNU mener praksisen strider mot FNs barnekonvensjon og den norske barneloven. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer

- I så fall ville vi hatt over hundre rettsobjekter i denne saken, sier Heiestad.

Dette fikk dommeren som har ledet saken i to uker til å reagere.

- Om du mener det er feil instans som er saksøkt her, så er det litt seint å ta opp nå, kommenterte dommer Svein Åge Skålnes.

Barnekonvensjonen
LNU mener SOS Rasismes praksis med å la søsken melde inn andre søsken, uten verges samtykke, eller at mindreårige fettere og kusiner melder hverandre inn uten deres viten, bryter med både FNs barnekonvensjon og den norske barneloven.

Medlemmer meldt inn på denne måten har bidratt til å sikre SOS Rasisme enorme støtteutbetalinger de siste årene.

Som et forsvar for SOS Rasismes praksis lanserte Heiestad en ny tolkning av det norske regelverket rundt nordmenns rettigheter til organisasjonsfrihet.

Ny tolkning - Det spiller ingen rolle om det er en far som melder inn sine småbarn, eller om det er en bror som melder inn sine småsøsken, mener Heiestad. Mindreårige søsken må kunne melde inn andre søsken, så lenge de bor i samme husstand. Den tolkningen mener vi er sikker rett, sier Heiestad.

En slik tolkning betyr i praksis at små barn kan melde hverandre inn i organisasjoner, forutsatt at de bor under samme tak. Og at organisasjonen deretter kan rapportere dem inn som medlemmer og hente støtte fra det offentlige.

Heiestad begrunnet dette med å henvise til viktigheten av samfunnsengasjement i Norge.

- Det er viktig at barn vokser opp i en engasjert familie, understreket han.

- Hvis det er slik at motparten mener at søsken ikke kan melde inn andre søsken, så burde det stå i retningslinjene, sa Heiestad, mens han banket pekefingeren godt hørbart i bordet.

Tolkningen fra Heiestad kom til tross for at flere av SOS Rasismes egne aktivister vitnet på at ordningen med familiemedlemskap ikke omfattet at barn kan melde inn andre barn.

Trakk beskyldninger Heiestad åpnet rettssakens andre dag forrige uke, med å antyde at Dagbladets journalister hadde tatt seg inn i tingretten etter stengetid og på den måten fått tak på flere dokumenter. Dette gikk han senere tilbake på og beklaget ettertrykkelig i Haugesund Avis.

Heiestad reagerte også kraftig på at prosesskrivene for rettssaken lå tilgjengelig i en nyhetssak på Dagbladet.no.

Prosesskrivene i sivile søksmål er offentlig informasjon. Disse ble overlevert Dagbladet av Haugaland tingrett selv.

Heiestad, som er daglig leder i selskapet Advokat.no, forklarte til Haugesund Avis at han ikke visste at slike prosesskriv er offentlige.

Les mer om SOS Rasisme

AVBRØT: Da advokaten spekulerte i om rett part var i retten, avbrøt tingrettsdommer Svein Åge Skålnes: - Om du mener det er feil instans som er saksøkt her, så er det litt seint å ta opp nå. Foto: Jacques Hvistendahl
AVBRØT: Da advokaten spekulerte i om rett part var i retten, avbrøt tingrettsdommer Svein Åge Skålnes: - Om du mener det er feil instans som er saksøkt her, så er det litt seint å ta opp nå. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer