ATTAC i vinden

De er skeptiske til økonomisk globalisering, og kommer fra både høyre og venstre. I kveld skal ATTAC Norge bli enige om politisk plattform.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ATTAC heter den forholdsvis unge organisasjonen som vil redde verden fra seg selv.

De går hardt ut mot en globalisering av økonomien «som foregår på premissene til transnasjonale selskaper og finansmarkedene.» Organisasjonen ønsker å stoppe internasjonal økonomisk spekulasjon, skattlegge kapitalinntekter og avskaffe skatteparadis, og går for utbredt sletting av u-landsgjeld.

Det norske initiativet kom fra Morgenbladet, og kampen for demokratisk styring av økonomien har hittil forent krefter fra mange forskjellige hold. Den felles plattformen er bred:

«Det dreier seg ganske enkelt om at vi i fellesskap krever tilbake makten over vår verdens fremtid.»

Mange har tolket ATTAC dithen at bevegelsen er imot all form for globalisering. Og motreaksjonene har ikke latt vente på seg. 1. mars, dagen et midlertidig styre ble nedsatt for å skape en permanent organisasjon av ATTAC Norge, startet også Mot-Attac på initiativ fra Unge Høyre. Partiet mente ATTAC-bevegelsens målsettinger rammer fattige land med sine krav om mindre frihandel, og fikk full støtte fra moderpartiet.

Attac

  • Dannet i Frankrike i desember 1998
  • I Folkets Hus i Oslo i kveld, torsdag 31. mai, stiftes ATTAC Norge, og nytt styre og plattform skal dannes. Det gjenstår å se om det er mulig å skape enighet om uenighet.
  • Forkortelse for Association for the Taxation of Transaction for the Aid of Citizens. Utgangspunktet var å innføre såkalt Tobin-skatt (0,1 %) på internasjonale valutatransaksjoner
  • Er skeptiske til globaliseringen av finanskapitalen. Vil beskatte kapitalinntekter, avskaffe skatteparadis og demokratisere styringen av verdensøkonomien.
  • Kjemper for sletting av u-landsgjeld og bevaring av det offentlige trygdesystem.
  • Attac eksisterer i dag i over 20 land.
  • Stiftes offisielt i Norge 31. mai 2001

- Globaliseringen gir oss unike muligheter til å øke materiell og ikke-materiell velstand. Disse muilghetene bør gis til alle, sa Ine Marie Eriksen, leder i Unge Høyre til Aftenposten. Mot-Attac mener ATTAC sprer en redsel for det åpne og frie samfunn, og lokker selv med en appell om et åpnere samfunn.

EU-spørsmålet

- ATTAC er ikke mot internasjonal handel, og selvfølgelig ikke motstander av markedstilgang for u-land. Spørsmålet er på hvilke premisser samhandlingen skal foregå, svarer Vibeke Sørum i interimstyret i ATTAC Norge.

Et spørsmål som lenge har meldt seg, er ATTAC Norges holdning til EU-spørsmålet. Organisasjonen har medlemmer fra både ja- og nei-sida, og et av stridsspørsmålene er om EU-spørsmålet i det hele tatt skal nevnes i ATTAC-plattformen. EU-mostanderne vil ikke ha det med, men har hittil måttet gi seg. I innstillingen til politisk plattform står det nå:

«Når det gjelder EU, vil ATTAC Norge ikke ta stilling til spørsmålet om norsk medlemsskap i Den europeiske union.»

BADER FOR ATTAC: En gruppe franske ATTAC'ere bader i Nice i desember 2000.
AKTIVISTER MOT McDONALD'S: ATTAC'ere demonstrerer i Marseille i februar i år.