Åtte ansatte med aksjer for 870 millioner

Åtte ansatte og tidligere ansatte i finanskonsernet bak Norges nyeste bank sitter på aksjer for ufattelige 870 millioner kroner. Åtte andre deler i tillegg aksjer for cirka 200 millioner. Her får du eierandelene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Eierfordelingen i Norges kanskje mest suksessrike meglerhus blir nå kjent. Samtidig tvinger Finansdepartementet flere av eierne til å redusere eierandelene. I så fall får de rikelig med penger mellom hendene: Aksjene representerer en verdi på til sammen 1,1 milliarder kroner!

Inntektstoppene

Eierfordelingen i det suksessrike meglerhuset Sundal Collier & Co har vært en hemmelighet, en eierfordeling som er omfattet av stor interesse ved den årlige offentliggjørelsen av ligningslistene. Her finner du nemlig en god del av dem som rangerer høyst på inntektslistene, også høyst blant kolleger i en bransje der inntjeningen per hode overgår de fleste andre bransjer.

Sundal Collier har i en årrekke vært blant de meglerfirmaene som har gjort det aller best, i det minste målt per hode.

Sundal Collier & Co fusjonerte i 1998 med fondsdistributøren Acta. Fusjonen ble springbrettet til finanskonsernet som i dag har fått konsesjon til å etablere bank. Eierandelene i det opprinnelige meglerhuset har gitt eierandeler i dette finanskonsernet.

Nå er fordelingen mellom aksjonærene i selskapet kommet gjennom brevveksling mellom Finansdepartementet og Advokatfirmaet Schjødt AS . Her er ansatte og tidligere ansatte i Acta og Sundal-firmaenes eierandeler i dagens Acta Holding ASA:

Eiere

andel %

Jan Petter Collier

20,72 %

Alfred Ydstebø

7,10 %

Fred Ingebrigtsen

7,10 %

Arne Fredly

6,45 %

Arild Engh

5,87 %

Roy Myklebust

5,46 %

Reidar Fougner

4,81 %

Jarle Norman Hansen

4,76 %

G. Ringstad

4,11 %

A. Andersen

2,41 %

J. Willoch

1,42 %

A.O. Sunde

1,42 %

Ketil Skorstad

1,28 %

Per Magne Bårdsgjerde

1,21 %

P.I. Hagestuen

1,21 %

C. Saure

0,92 %

Acta Holding ASA er i dag et holdingselskap for Acta Bank ASA, Acta Sundal Collier ASA og fondsforvaltningsselskapet Acta Asset Management ASA.

Jan Petter Collier og Acta-gründer Alfred Ydstebøs eierandeler har tidligere vært kjent, mens det om de øvrige eiere i selskapet bare har vært opplyst at 'øvrige aksjer vil være eiet av ansatte/partnere i Acta og Sundal Collier & Co'.

Meglerne Ketil Skorstad og Arne Fredly har for få uker siden kunngjort at de slutter i det suksessrike meglerhuset. Eierandelene er ut fra konsesjonspapirene å dømme fortsatt intakt.

Aksjer for 1,1 milliard!

Ved en emisjon i sommer, der Storebrand kom inn på eiersiden, ble Acta Sundal Collier priset til utrolige 1,4 milliarder kroner. Verdiene har neppe blitt lavere med bankkonsesjonen som nå er på plass. Bank- og finansaksjer har hatt god verdiutvikling gjennom fjoråret, i motsetning til teknologiaksjer.

Prislappen fra kapitalutvidelsen i sommer gir følgende verdier for de største av Acta-eierne:

Eier

kapitalverdi

Jan Petter Collier

290 mill.

Alfred Ydstebø

99 mill.

Fred Ingebrigtsen

99 mill.

Arne Fredly

90 mill.

Arild Engh

82 mill.

Roy Myklebust

76 mill.

Reidar Fougner

67 mill.

Jarle Norman Hansen

67 mill.

Disse åtte sitter på aksjer for i alt 870 millioner kroner i Acta Holding!

De øvrige åtte eierne på listen sitter på aksjeverdier som summerer seg til cirka 200 millioner kroner.

Aksjene til ansatte og tidligere ansatte i Acta- og Sundal-selskapene representerer dermed verdier på nærmere 1,1 milliard kroner, basert på prislappen fra i sommer.

Annen formue i tillegg

Det er verd å merke seg at eierandelene ovenfor gjelder per i dag. Fusjon i 1998 og kapitalutvidelse sist sommer har utvannet eierandelene som suksessmeglerne hadde i meglerhuset Sundal Collier & Co gjennom de lukrative årene på 1990-tallet.

De verdifulle eierandelene i Sundal Collier & Co ga millioninntekter som sendte de ansatte til topps på skattelistene. Dette er midler som etter all sannsynlighet er investert med god avkastning. Verdien av Acta-aksjene kommer altså i tillegg til formuer som kan beløpe seg til minst like mye.

Nå må de selge

Eierbegrensningsreglene for banker tvinger Acta-eierne til å selge seg ned. Jan Petter Collier er riktignok den eneste som eier mer enn ti prosent, som er grensen for enkeltaksjonærer, men Acta-fellesskapet gjør trolig at departementet anser dette som en samlet gruppe. Finansdepartementet skriver følgende i forbindelse med konsesjonsspørsmålet:

'Det må gjennomføres offentlig spredningssalg av aksjer i ACTA Holding ASA for så vidt gjelder de aksjene som følgende aksjeeiere i ACTA Holding ASA samlet eier eller på annen måte kontrollerer ut over 25 prosent av aksjene i ACTA Holding ASA. Spredningssalget skal foretas uten særskilte fortrinnsretter for eller favorisering av eksisterende aksjeeiere, og med ordinære tildelingsvilkår ved en eventuell overtegning.'

Salg innebærer at verdiene vil bli realisert.

Storebrand størst

Ved emisjonen i sommer kom Storebrand og et knippe andre eiere inn i selskapet som i dag heter Acta Holding ASA. Her er de eksterne investorenes eierandeler:

Storebrand 9,9 prosent

K-Holding 2,8 prosent

Lyse Energi 2,8 prosent

Canica 1,4 prosent

Andersen Consulting 0,7 prosent.

Artikkelen er laget i samarbeid med Finanskanalen