Åtte av ti mener seniorene er lønnsomme

Åtte av ti ledere i norsk industri mener det er lønnsomt å holde på eldre arbeidstakere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men bare de færreste har konkrete målsettinger om å heve pensjonsalderen.

Dette paradokset kommer fram i Fafo-rapporten «Too old to rockn roll? Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter» som ble presentert tirsdag.
Friskere og flinkere

Undersøkelsen etterlater ingen tvil om at seniorer er attraktive arbeidstakere.

Hele 79 prosent av 508 ledere i bedrifter som er medlem av Norsk Industri, sier at det er lønnsomt å holde på eldre arbeidstakere fordi de sitter på kompetanse som er viktig for bedriften.

Dessuten slår sju av ti ledere fast at eldre arbeidstakere er like produktive som yngre arbeidstakere, og mer enn halvparten mener at eldre arbeidstakere er sjeldnere syke enn yngre arbeidstakere.
Mangler arbeidskraft

Bakgrunnen for rapporten er at norske industribedrifter i fjor oppga at de manglet nesten 9.000 personer. Tallet forventes å stige i 2007. Samtidig blir det stadig flere eldre arbeidstakere.

- Den store etterkrigsgenerasjonen har passert 60 år. Dagens AFP-ordning som gir mulighet til å gå av ved fylte 62 år, kan raskt gi store virkninger for industrien, sier Dagfinn Hertzberg som har vært prosjektleder for rapporten som også Sol Skinnarland er med på.
Mangler tiltak

Men eldrebølge og mangel på arbeidskraft til tross; bare hver fjerde industribedrift med IA-avtale (avtalen om et inkluderende arbeidsliv) opplyser at de, i tråd med avtalen, har konkrete målsettinger om å få flere til å stå lenger i arbeid.

Fafo-forsker Hertzberg mener at tallet burde vært langt høyere:

- Flertallet av de bedriftene som jobber med seniortiltak, sier at det virker. Derfor er det viktig at flere bedrifter tar i bruk flere virkemidler, sier han.
Mer fritid

Selv om det meste kan kjøpes for penger, viser den ferske Fafo-rapporten at fritid, justering av arbeidstid og enklere arbeidsoppgaver er blant titakene som brukes av flest bedrifter.

Muligheten til å jobbe deltid i kombinasjon med AFP troner suverent på topp blant tiltakene, fulgt av fritak for særlig belastende arbeidsoppgaver, kortere arbeidstid, mulighet til å velge andre arbeidsoppgaver og fritak for skiftarbeid.

- En viktig forklaring er nok at mange av industriarbeiderne rundt 60 år har 40 år bak seg med hardt fysisk arbeid. Det mest interessante er at seks av ti bedrifter med en aktiv seniorpolitikk sier at tiltakene virker, sier Hertzberg.

(NTB)