Au pair-advokaten freser: - Tragisk og flaut

Etter to døgns kaos om justisminister Jøran Kallmyrs au pair, forteller nå advokaten hennes om dramaet.

REFSER UDI: Ingvild Boe Hornburg representerer au pairen i 20-åra som fikk søknaden om oppholdstillatelse avslått etter å ha bodd hos justisminister Jøran Kallmyr. Det var Kallmyrs kone som spurte Hornburg om hun ville påta seg oppdraget. Foto: Advokatfirmaet Elden
REFSER UDI: Ingvild Boe Hornburg representerer au pairen i 20-åra som fikk søknaden om oppholdstillatelse avslått etter å ha bodd hos justisminister Jøran Kallmyr. Det var Kallmyrs kone som spurte Hornburg om hun ville påta seg oppdraget. Foto: Advokatfirmaet EldenVis mer

I dag leverte Ingvild Boe Hornburg inn klage til UDI på vegne av hennes klient, den filippinske au pairen i 20-åra som tidligere i mai reiste fra Norge etter å ha fått avslag på oppholdstillatelse fordi UDI mente hun virket ulovlig som au pair for familien til nåværende justisminister Jøran Kallmyr.

- Vi venter på svar, men jeg innser at det kan ta tid. Etter at jeg leverte klagen i går har jeg fått masse ny informasjon. Det er flere som sier at de har fått samme informasjon som Kallmyr-familien fra UDI. Det har vært mange henvendelser, sier Hornburg til Dagbladet.

Den tidligere sekretariatslederen og politiske rådgiveren for Venstre på Stortinget sier hun skammer seg over behandlingen hennes klient har fått.

- Fy, jeg synes det er flaut. Jeg har spurt henne mange ganger og hun er overveldet over hvor bra hun hadde det hos familien Kallmyr. Jeg synes det er tragisk og flaut for Norge, sier hun.

Oppdaget vedtak etter fire uker

Hele saken stammer fra 22. august i fjor. Au pairen som var engasjert via byrået Energy Au Pair, hadde fått kontrakten hos en annen vertsfamilie sagt opp. Hun flyttet da inn hos Jøran Kallmyr, kona Torunn og deres fire barn. Familien skal ha fått beskjed om at hun ikke kunne jobbe hos familien før hun hadde levert en formell søknad til politiet. Dette skal ikke ha skjedd før 12. oktober, nesten to måneder etterpå.

Kallmyr har imidlertid forklart at kvinnen da bare bodde hjemme hos dem uten å utføre arbeidsoppgaver som au pair.

I april i år fikk kvinnen søknaden om oppholdstillatelse avslått på grunn av dette. Ifølge advokaten og Kallmyr skal dette ha stått i vedtaket fra UDI:

«Vi viser til at au pairen flyttet inn nærmest to måneder før søknad var levert hos politiet og derfor legger til grunn at utlendingen har virket ulovlig som au pair mellom perioden 22.08.2018 til 12.10.2018. Begrunnelsen er at au pairen – selv om det ikke er bevist at den har utført arbeidsoppgaver for familien – har fått kulturutveksling ved å bo i familien.»

Vedtaket er datert 12. april i år, men au pairen skal ikke ha oppdaget det før 9. mai, da hun hadde åpnet det via digipost. Der het det at hun hadde frist til 23. mai til å forlate landet, noe hun også gjorde. 23. mai, etter at den unge kvinnen hadde forlatt Norge og reist tilbake til Filippinene, kom det et varsel om utvisning fra Schengen-området fra UDI.

Spurt av Kallmyr-familien

Hornburg tok på seg advokatoppdraget etter en forespørsel fra familien Kallmyr.

- Kona til Jøran Kallmyr ringte og spurte om jeg ville representere au pairen. Det gjorde jeg, sier hun.

I mange utlendingssaker har personer rett på fri rettshjelp. Hornburg har ennå ikke tatt stilling til om hun vil søke om dette.

- Kona til Jøran Kallmyr fortalte at hun ville betale om det ble problemer. Jeg er egentlig innstilt på å gjøre det pro bono. Det er også en tredjeperson som har kontaktet meg og sagt seg villig til å betale, sier advokaten hos Advokatfirmaet Elden.

Hornburg (45) mener UDI må få klarhet i regelverket. UDI-direktør Frode Forfang skriver i et blogginnlegg i dag at han mener regelverket er klart og at man verken kan bo eller jobbe hos en vertsfamilie før søknaden er levert politiet.

- Kan ikke straff uheldige au pairer

Han sier samtidig det kan være forvirrende at byråer og samarbeidspartnere av UDI kan ha kommet med annen informasjon.

- Jeg har hatt kontakt med flere som sier at det ikke er uvanlig ved bytte av vertsfamilie at au pairen har flyttet inn uten å jobbe der før de har vært hos politiet og levert søknad. Mitt anliggende er rettssikkerhet for au pairene, og og at man ikke kan straffe au pairer som er uheldige med en vertsfamilie. Da bør de få slippe å bo der og få komme inn hos en annen familie, sier hun.

Sivilombudsmannen har en annen tolkning av regelverket enn UDI. Siden 2014 har Sivilombudsmannen påpekt at det i utlendingssaker bør holde å levere søknaden elektronisk, uten at man må vente på å få time hos politiet eller utenriksstasjon.

Hornburg synes denne tolkningen virker mer rimelig.

- Hvorfor skal au pairer unngå å få lønn i de ukene mens de venter på time hos politiet. Jeg synes UDI er urimelig strenge, sier advokaten.

- Elendig rettssikkerhet

Hun understreker at au pairer som må bytte vertsfamilie allerede har en oppholdstillatelse, at identiteten allerede er sjekket og at vilkårene for opphold er oppfylt. Hun påpeker også at flere av au pairene ikke har «nåla i veggen».

- Rettssikkerheten er elendig på dette feltet. Hvordan mener UDI au pairer skal forholde seg? Skal de bo hos en vertsfamilie de ikke er ønsket til de har vært hos politiet? Dette er under enhver kritikk. Hele roten til problemet er at regelverket er så uklart. Hvis man ikke har lov til å flytte inn hos en ny familie, hvorfor skriver ikke da UDI det i vedtaket sitt? Hvorfor da legge på et premiss om at hun har virket som au pair? spør advokaten seg.

Hun viser til at UDI-direktøren skriver i et blogginnlegg i dag at det ikke er lov til verken å flytte inn eller arbeide hos en ny familie før au pairen har vært hos politiet.

Dagbladet har konfrontert UDI med kritikken fra advokaten. De ønsker imidlertid ikke å kommentere saken på grunn av pågående behandling og taushetsplikten de er underlagt. I stedet viser de til direktør Forfangs blogginnlegg.

- Veldig urettferdig

- I saken mot min klient var det ikke oppholdet som var problematisk. I avslaget legger UDI til grunn at hun har arbeidet uten å undersøke om dette stemte. Jeg antar at UDI-sjefen skjønner at dette ikke er korrekt saksbehandling. I et forsøk på å redde UDIs skinn tolker han i dag sitt eget rundskriv som om det verken er lov til å flytte inn eller jobbe, mens det som faktisk står er at man ikke kan bo og jobbe, sier Hornburg.

Advokaten peker imidlertid på at flere byråer har tolket reglene som at det er lov til å flytte inn uten å jobbe.

- Hvis UDI også tidligere har ment at dette var galt, stusser jeg over at de ikke har korrigert au pair-byråene på dette. Det au pair.byrået har sagt i denne saken er jo det motsatte; nemlig at UDI har gitt beskjed om at hun kunne flytte inn, sier hun.

- Au pairen har forklart meg at mange av hennes venner har gjort det samme som henne og at hun derfor opplever dette som veldig urettferdig. Er UDI stolte av hvordan reglene formidles når det oppfattes sånn blant au pairene og au pair-byråene? spør advokaten.