Auke Lont: Naturkraft fortsetter sitt arbeid

Oslo (NTB-Tone Hertzberg): - Det er et rent økonomisk spørsmål hva som er mest fornuftig av Hydros prosjekt og våre to gasskraftverk, sier Naturkraft-direktør Auke Lont til NTB. Han ser ingen grunn til å skrinlegge Naturkrafts planer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk Hydro eier Naturkraft sammen med Statoil og Statkraft. Lont tar til etterretning at en av hans eiere har konkurrerende planer, men sier at Naturkraft fortsetter arbeidet med gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes, som allerede har fått konsesjon.

- Stortinget har sagt at det er greit med CO2-utslipp så lenge man gjør opp for seg, enten ved å kjøpe kvoter eller ved klimainvesteringer i u-land. Det hele koker ned til at eierne av Naturkraft må vurdere om det er billigere å bygge renseanlegg for CO2 slik Hydro har planer om, eller om det er mer fornuftig å kjøpe kvoter, sier Lont.

Han minner om at det må en omfattende konsesjonsbehandling til for å bygge gasskraftverk, og tviler på om prosessen vil gå fortere for Hydros prosjekt.

- Fra vi sendte vår søknad til vi fikk endelig konsesjon, tok det over to år. Fortsatt er vi i diskusjon med Statens forurensningstilsyn om utslippstillatelse. Tiden vil vise hvilket prosjekt som blir gjennomført, sier han.

Auke Lont stiller også spørsmål ved hva gasskraften skal brukes til. - Selv om gassen renses for CO2, er den ikke fornybar energi, sier han. Han minner om at regjeringen har gått hardt inn for at innenlandsk energiforbruk skal dekkes av fornybar energi.