Aures tall

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • 63 personer er innvilget asyl og 704 har fått opphold i landet på humanitært grunnlag hittil i år. De tilsvarende tallene for hele fjoråret var 14 og 550. I prosent er økningen formidabel, fordi tallene for 1997 var så skremmende lave. Antallet søknader som blir innvilget er likevel fortsatt lite i forhold til dem som nektes opphold. UDI har behandlet 1836 søknader hittil i år, omtrent like mange som i hele fjor. Flyktningpresset på Norge har økt. Det skulle derfor bare mangle om ikke også antall innvilgede søknader steg tilsvarende.
  • Til UDIs og regjeringens ros kan vi slå fast at økningen har vært større enn forventet, noe som bekrefter Aud-Inger Aures påstand om at tallet på dem har foregått en reell oppmykning i asylpolitikken. Når samtidig antallet som nektes opphold er vesentlig større enn det som får bli, har regjeringen klart det kunststykke å sørge for at heller ikke Carl I. Hagen har noe å klage over.