Automatisk togstopp er ute av drift

Det automatiske togstoppsystemet ATS har ikke vært i drift i Oslo-tunnelen siden 24. november i fjor. Administrerende direktør Berit Kjøll i NSB Gardermobanen er bekymret for sikkerheten i Norges mest trafikkerte tunnel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Først i månedsskiftet januar/februar vil systemet være i drift igjen i Oslo-tunnelen. Hvert døgn passerer det 520 tog med cirka 70000 passasjerer gjennom tunnelen. Årsaken til at systemet ikke er i drift, er arbeid på linja mellom Nationaltheatret og Skøyen stasjon.

Ikke informert

Administrerende direktør i NSB Gardermobanen, Berit Kjøll, er bekymret. I et brev til Jernbaneverket ber hun nå om at systemet blir innkoblet igjen så snart som mulig.

«Med utgangspunkt i en sikkerhetsmessig helhetstenking og ut fra trafikktettheten i Oslo-tunnelen, føler vi oss svært ukomfortable med at dette systemet ikke er operativt. Vi har spesielt i den senere tid fått henvendelser fra vårt driftspersonale, som uttrykker stor bekymring over den lange perioden, og den strekning som ikke har et virksomt ATS-system,» skriver Kjøll.

Først i går fikk Jernbanetilsynet kjennskap til utkoblingen av sikkerhetssystemet, via brevet fra NSB Gardermobanen.

- Vi er ikke blitt informert av Jernbaneverket, slik jeg ville ha forventet. Jeg har bedt om umiddelbar tilbakemelding, og går ut fra at Jernbaneverket har iverksatt sikkerhetsprosedyrer, sier direktør Sverre Quale i Jernbanetilsynet.

Redusert hastighet

- Grunnen til at dette tar så lang tid, er at vi bare kan arbeide når det er lite eller ingen trafikk på linja. Det betyr i praksis at vi bare kan gjøre arbeidet på nettene og i helgene, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket Region Øst til Dagbladet.

Han understreker at Oslo-tunnelen har to spor, i motsetning til Rørosbanen. I tillegg er hastigheten satt ned til 60 km/t på den tre kilometer lange strekningen mellom Nationaltheatret og Skøyen.

- Med to spor vil du aldri risikere å få et tog mot deg, det eneste mulige er påkjørsel bakfra. Og når hastigheten er så lav, er det liten fare. Signallysene virker, og hele sikkerhetssystemet fungerer, sier Bakken.

En uting

Heller ikke Norsk Lokomotivmannsforbund er glade over den lange tida ATS-systemet er satt ut av spill i forbindelse med arbeidene, men mener ikke utkoblingen representerer en fare.

- I og med at farten er redusert, betyr det at faren for at det skal skje noe hvis et signal overses, er relativt liten. Men det er klart det betyr mer stress i kjøringen for våre førere. Det å måtte veksle mellom to ulike sikkerhetssystemer er en uting, sier forbundsleder Øystein Aslaksen.

Lokomotivmannsforbundet har også påpekt at de mener ATS-systemet er koblet ut over en unødvendig lang strekning.

- Vi mener det er koblet ut over for mange signaler, sier Aslaksen som likevel understreker at situasjonen ikke har vært opplevd som dramatisk fra lokomotivførernes side.

IKKE HELT PÅ SKINNER: Administrerende direktør i NSB Gardermobanen, Berit Kjøll ber om at ATS-systemet snarest mulig blir innkoblet i Oslo-tunnelen.