Avgift stopper gasskraftverk?

Finansminister Gudmund Restad kan avgjøre gasskraftverkenes skjebne. Dersom Restad og sentrumsregjeringen går inn for å pålegge gasskraftverkene COæ-2å-avgift, vil det ikke være regningssvarende å starte gasskraftproduksjon på Vestlandet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik kan Bondevik-regjeringen omgå politisk krise på gasskraftverksaken.
Dette er en av Bondeviks mulige utganger for å unngå krise på gasskraftverksaken. Det finnes flere. På sin pressekonferanse før jul sa Bondevik at han har tenkt å sitte lenge.

Etter Kyoto-konferansen pågår det en intens ordkrig og nervekrig mellom regjeringen og stortingsflertallet, som ønsker gasskraftverkene. Jagland tror Bondevik ikke vil utfordre stortingsflertallet.

Bondevik på sin side vil ikke svare klart på om regjeringen vil sette sin stilling inn på gasskraftverksaken.

Glideflukt

Men under denne overflaten leter begge fronter etter nye posisjoner og utganger. Mest oppsiktsvekkende er Ap-leder Thorbjørn Jaglands glideflukt, som har gått bortimot upåaktet hen:

I mai sa Jagland at bygging av gasskraftverkene i Øygarden og på Korstø kan starte når søknad om utslippstillatelse er sendt.

Nå, etter Kyoto-avtalen, sier Jagland til NTB at Naturkraft kan starte byggingen av gasskraftverk så snart en utslipps-tillatelse foreligger fra Statens Forurensningstilsyn.
Det siste standpunktet betyr i realiteten at Naturkraft risikerer å komme i gang for seint i forhold til konsesjonsbetingelsene. Ifølge Naturkraft-direktør Auke Lont er den absolutte fristen for byggestart april 1998.

Men SFT vil trenge opp til ett år på å behandle utslippssøk-naden. I tillegg vil avgjørelsen garantert bli anket, noe som vil ta ytterligere tre- fire måneder.

Med så uklar politisk ryggdekning må utbyggerne ha sterke nerver for å våge å sette i gang før miljømyndighetenes avgjørelse er klar.

Mye tyder på at Naturkrafts eiere, Norsk Hydro, Statoil og Statkraft, allerede har fått kalde føtter.

Grønn skatt

I tillegg venter eierne i spenning på regjeringens melding om grønn skatt. Den kommer i mars. Etter det Dagbladet har grunn til å tro, kommer regjeringen neppe til å underby Grønn skattekommisjon, som endte med å foreslå en minimumsavift på 50 kroner per utsluppet tonn COæ-2å.

Spørsmålet er om Ap kan legge seg på en mer defensiv linje i avgiftsspørsmålet. Blir gasskraftverkene pålagt å betale høye COæ-2å-avgifter, blir det dårlig butikk å produsere gass-kraft. I tillegg må Naturkraft betale utslippskvoter i dyre dommer.

Regjeringskrise?

For eierne vil det ikke komme på tale å bygge to gasskraftverk uten at lønnsomheten er sikret.
Stortingsflertallet har gått inn for at det gis konsesjon for bygging av gasskraft. Utslipps-tillatelse er SFTs og miljvernminister Guro Fjellangers bord. Men når Stortinget skal behandle regjeringens melding om Kyoto-avtalen, vil spørsmålet komme til Stortinget. Meldingen komme like etter behandlingen av grønn skatt. Dermed kan mye av det politiske kruttet være tatt ut.

Spørsmålet er om et Ap som er splittet i gasskraftverksaken, i denne situasjonen ser seg tjent med å utfordre regjeringen på denne saken.

<B>REDDER SKINNET:</B> Finansminister Gudmund Restad kan hjelpe statsminister Kjell Magne Bondevik til å unngå regjeringskrise ved å gjøre gasskraftutbyggingen ulønnsom gjennom avgiftsøkning.