Avgiftsøkningen kommer tross smuglerrekord

- At smuglingen er et problem, er vi klar over. Det er en av faktorene vi må ta hensyn til når vi skal lage et nytt budsjett. Avgiftene for 1998 følger budsjettet som er vedtatt i Stortinget og vil ikke bli endret. Men vi må likevel følge med hva som skjer rundt oss.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier statssekretær Endre Skjørestad i Finansdepartementet til Dagbladet :på nettet i en kommentar til at tollbeslaget av smuglersigaretter er tredoblet i år fra i fjor.

  Vi får ham ikke til å antyde at smugling er en naturlig konsekvens av et avgiftsnivå som innebærer at en pakke rulletobakk ved årsskiftet vil koste rundt 80 kroner, og en 20-pakning sigaretter vil ligge på om lag 60 kroner:

- Lovbrudd

- Smugling kan ikke forsvares. Det er lovbrudd. Det finnes mange lovbestemmelser det er press mot. Vi kan ikke oppheve dem av den grunn, sier Skjørestad.

 - Så lenge det er prisforskjell, vil det ligge et incitament til smugling der. Vi må også huske at avgiften på tobakk også er en helseavgift. Vi vil det skal være dyrt, fordi det er skadelig, sier Skjørestad.

 Statssekretæren kjenner ikke til at Danmark etter all sannsynlighet vil senke sitt avgiftsnivå slik at en 20-pakning der i landet vil koste 24 kroner.

Smuglerøkning

- Hittil i år har tollvesenet beslaglagt 12,5 millioner sigaretter - en tredobling siden i fjor. Regnet regjeringen med denne økningen da dere foreslo avgiftsøkningene?

 - Avgiftsnivået har det vært bred enighet om i Stortinget. Resultatet ble jo ikke så stor stor justering fra det Jagland-regjeringen gikk inn for. Jeg har for øvrig ikke materiale fra tollvesenet som sier at det har vært noen slik økning i beslagene.

 - Men er det ikke logisk at smuglingen øker når prisene øker?

 - Regjeringen foreslo 10 mill i tilleggsbevilgning til tolletaten i forbindelse med budsjettet, men så vidt jeg husker, gikk ikke det igjennom. Smugling er lovbrudd,og kan overhodet ikke forsvares. Du får meg ikke til å si at det er naturlig konsekvens av avgiftene, sier Skjørestad.

Små muligheter

- Politiet og tollvesenet regner med at store mengder tobakk og alkohol slipper igjennom uhindret. Mulighetene til å håndheve tollgrensene er vel heller små?

 - Da kan du like gjerne si at politiet ikke har så store muligheter til å håndheve fartsgrensene. På øde landeveier er det jo ikke så lett. Men å kjøre for fort blir ikke mer lovlig eller akseptabelt av den grunn, sier Skjørestad.

 At mange - særlig blant ansatte i tollvesenet - nå mener at situasjonen er fullstendig ute av kontroll, vil han ikke forholde seg til:

 - Jeg kan ikke kommentere en hypotetisk situasjon, sier han.

<B>SMUGLERREKORD:</B> Statssekretær Endre Skjørestad i Finansdepartementet ... smugling er ulovlig ...