Avgjør om det blir storbank

DnB har aksjer nok i Kreditkassen til å stanse oppkjøpsplanene til svensk-finske MeritaNordbanken. Og styreformann Jannik Lindbæk i DnB gir ingen garanti om at de selger sin viktige aksjepost.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

og TORGEIR LORENTZEN

DnB og datterselskapet Vital eier samlet 9,7 prosent av aksjene i Kreditkassen, i praksis mer enn nok til å blokkere MeritaNordbankens overtakelse.

Dersom DnB sier nei til å selge sin aksjepost, vil det være et kraftig tilbakeslag for K-banksjef Tom Ruuds drøm om å bli kjøpt av storbanken.

Ingen garanti

Foreløpig har ikke DnB-styret bestemt seg. Et salg vil bidra til at en konkurrent kommer inn i et sterkt, internasjonalt finanskonsern som har ambisjoner om å vokse i Norge, på bekostning av DnB.

Styreformann Jannik Lindbæk i DnB vil granske tilbudet nøye, før han eventuelt anbefaler styret å selge.

- Jeg registrerer den informasjonen vi har fått, og regner med at vi får et tilbudsdokument som alle andre aksjonærer. Vi må se på det, før vi treffer vår avgjørelse. Men dersom dokumentet ikke inneholder nye opplysninger, vil nok jeg gå inn for å selge, sier Lindbæk.

Statens Bankinvesteringsfond, som forvalter statens eierskap i bankene, har ingen planer om å presse DnB til å kvitte seg med K-bankaksjene.

- Nei, vi blander oss ikke opp i bankens løpende vurderinger, sier fondets administrerende direktør, Jan Willy Hopland.

- Derfor har vi heller ikke snakket med DnB om dette.

Føler presset

Likevel er det lagt et betydelig press på DnB. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sørget i går i rosende ordelag for å støtte salget av K-bank.

Det kan vanskelig oppfattes som noe annet enn en oppfordring til DnB-ledelsen om å spille på lag.

Jannik Lindbæk glemmer neppe at staten kontrollerer om lag 60 prosent av aksjene i DnB/Postbanken. Samtidig sender også Jan Willy Hopland en hilsen til DnB:

- Hvis banken oppfatter budet som en god deal, vil den nok behandle dette på en klok måte, sier han.

DnB + Storebrand?

Ved å drøye avgjørelsen kan DnB øke presset på politikerne for å få til en sammenslåing mellom DnB og Storebrand.

Den gamle forsikringsmannen Jannik Lindbæk, som selv har direktørfortid i Storebrand, vil nok vite å spille sine kort med omhu.

Foreløpig er Lindbæk tilbakeholden med å kommentere fusjonsutspillet.

- I første omgang er dette et spørsmål Storebrand må avklare, siden initiativet kommer fra en av deres aksjonærer. Jeg vil likefullt orientere styret om forslaget i neste møte, sier han.

<B>JOKEREN: </B> Jannik Lindbæk gir ingen garanti om at de selger sin viktige aksjerpost.