Avlyser leksehjelp for de minste

Etter en lovendring som trådte i kraft 1. august vil flere av osloskolene kutte ut leksehjelp til elever fra 1.-4.-trinn.

LEKSEHJELP : Da leksehjelp ble innført i 2010 var det et tilbud til alle 1.-4.-klassinger. Etter en lovendring mister mange av de minste elevene tilbudet om leksehjelp. Foto: Frank May / NTB scanpix
LEKSEHJELP : Da leksehjelp ble innført i 2010 var det et tilbud til alle 1.-4.-klassinger. Etter en lovendring mister mange av de minste elevene tilbudet om leksehjelp. Foto: Frank May / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet) : Etter en lovendring som trådte i kraft 1. august i år er det nå opp til skoleeier å bestemme på hvilke trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis. 

Det har ført til store variasjoner i tilbudet, hvor noen kommuner tilbyr leksehjelp til alle, mens andre, som Oslo kommune, har valgt å konsentrere leksehjelpen til elever fra 5.-7. trinn.

Flere av foreldrene reagerer på endringen. Iselin Viggen Opsahl, som har barn i andreklasse, sier dette rammer den tidlige innsatsen.

- Det er veldig uheldig, særlig med tanke på tidlig innsats i skolen. Dette forringer jo denne satsinga. De fleste barn faller jo av nettopp i de årene. De mister det helt grunnleggende: lese- og skriveopplæring og matematikk.

Oppsahl er redd for at de minste barna skal falle fra.

- Det er et enormt tempo fra første klasse. Jeg har vært gjennom dette med min datter, og jeg ser at man kan falle fra veldig fort. Jeg mener at man må fortsette med den lekseordninga vi har hatt. Jeg ser at man nå kan gjøre dette i SFO-tida, men dette blir med en assistent, så man får ikke den samme kvaliteten, sier hun til Dagbladet.

Beskjeden om endringen av tilbudet ble ikke sendt ut før skolestart. Dette kom brått på for flere av skolene, som allerede hadde lagt opp et leksehjelptilbud for de minste elevene.

Hadde allerede begynt Flere rektorer Dagbladet har snakket med sier at de alt hadde sett i gang leksehjelp for de minste elevene da de fikk beskjed om vedtaket i kommunen.

Rektor Olav Knutsen ved Sagene skole forteller at de ikke har funnet ut hvordan de skal løse endringen.

- Vi syns beskjeden kom veldig seint. Vi hadde allerede gått ut med tilbud om leksehjelp, og har ennå ikke funnet ut hvordan vi skal gjøre om på tilbudet.

Han sier til Dagbladet at det ikke er avklart om de vil beholde et tilbud for de minste.

Det er åtte timer som nå skal legges på mellomtrinnet, men i hvilken grad vi beholder noe for andre trinn er noe vi må se på, forteller rektor Olav Knutsen fra Sagene skole.  

- Vi har fortsatt barn fra 1,-4.-trinn som går på leksehjelp, og vi har ikke fått drøftet dette med FAU ennå. Foreldrene er heller ikke informert, sier Knutsen.


En rektor, som ikke vil navngis, forteller at de har fått sterke reaksjoner fra foreldre.

- Vi satte igang leksehjelpa fra andre skoledag, og vi har opplevd sterke reaksjoner fra foreldre etter at vi ga beskjed om at ordningen avvikles etter høstferien.

- Har ikke kuttet Utdanningsdirektør i Oslo, Astrid Olaug Søgnen sier til Dagbladet at kommunen ikke har kuttet leksehjelpen.

- Det stemmer ikke. Vi har ikke kutta leksehjelpa, så her må noen ha misforstått. Den enkelte skole kan gi leksehjelp så mye skolen har anledning til.

- Den nye bestemmelsen fra staten tok bort bindingen til 1.-4-trinn, og sa at det er opp til kommunen å legge leksehjelp på det trinnet man selv ønsker. Vi ønsker, ut fra en faglig vurdering, at skolen bruker midlene til 5. ,6., og 7. trinn. Skolene er ikke blitt fratatt midler.

- Men hvordan kan skolene gi leksehjelp til 1.-4. trinn når kommunen sier at pengene må brukes på 5.-7.?

- Skolene kan gi så mye leksehjelp de vil til 1.-4.-trinn, men vi har lagt de nasjonale føringene til 5.-7. Skolene har handlingsrom innenfor sine budsjetter, og har også fått kommunale midler som de kan disponere slik de ønsker.

- Mange av skolene ble vel varslet om dette veldig sent?

- Skolene fikk varsel rundt skolestart, men pengene ligger der. Dette får skolene veldig godt til. Vi har ikke fått en eneste klage, og ingen midler er kuttet, sier Utdanningsdirektør i Oslo, Astrid Olaug Søgnen. 

Uklar kommunikasjon
Til tross for at utdanningsdirektøren sier skolene står fritt til å tilby leksehjelp til alle trinn utover de åtte lovfestede timene, er ikke dette noe alle rektorene har oppfattet. 

- Det har ikke vi fått beskjed om. Vi har heller ikke hørt om noen ekstra midler. Det er klart at det er vi rektorer som står igjen som den store syndebukken når vi ikke har tolket ting riktig,  sier én rektor til Dagbladet.

Flere foreldre mottar i disse dager brev om at leksehjelpen er avlyst for 1.-4. trinn.

Faglig vurdering
Utdanningsdirektøren sier til Dagbladet at vedtaket er et resultat av en faglig vurdering basert på hvor leksehjelpen gir størst effekt.

- En nasjonal rapport som kom ut i fjor viser at lærere og skoler mente det var liten effekt av å gi leskehjelp på lavere trinn, og at den heller bør gis til barn på høyere trinn. Dette har vi fulgt opp, sier Søgnen.

Hun får støtte av Elisabeth S. Gundersen, Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). - FUG har lenge ønsket å flytte leksehjelpa lenger opp. Jo eldre barna er, jo vanskeligere blir leksene, så vi ser dette som positivt.

Bedre kvalitet
Gundersen mener at det viktigste framover er å bedre kvaliteten på tilbudet.
 
- Leksehjelptilbudet som har blitt gitt har til tider vært veldig dårlig. Dårlig leksehjelp har ofte ført til at barna må gjøre leksene på nytt, fordi det ikke har blitt gjort riktig. Om de flytter tilbudet oppover trinnene er det desto viktigere at de som gir leksehjelp har kompetanse.

Gundersen mener det er riktig å komme med denne endringen nå, til tross for at skolene alt hadde sendt ut tilbud.

 - Når de gjør som de har blitt bedt om er det synd om de skal kjøre ett år til med noe som ikke fungerer, sier leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen til Dagbladet.

Rektorene Dagbladet har snakket med er heller ikke uenige i den faglige vurderingen. Flere av rektorene sier at de minste barna uansett bør gjøre leksene med hjelp av foreldrene.

Rektor ved Østensjø skole, Knut Erik Brændvang, sier til Dagbladet at de er glade for muligheten til å rette tiltakene inn mot de som trenger det mest.

- For oss er dette uproblematisk. For oss er det bra med handlingsrom til å spisse tiltak. I stedet for å ha et tilbud som går ut til alle kan vi nå tilby leksehjep til de som trenger det mest på lavere trinn.