UTBEDRET IKKE: Glassverket barnehage i Bærum har hatt lekeapparater som er farlige for barna.

Foto: Christian Roth Christensen
UTBEDRET IKKE: Glassverket barnehage i Bærum har hatt lekeapparater som er farlige for barna. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Avslørt av foreldre etter åtte måneder: Barnehagegigant lot være å fikse lekeapparater med «fare for død»-feil

Sendte bekymringsmelding til alle foreldre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I forrige uke sendte foreldrerepresentantene i Glassverket barnehages samarbeidsutvalg (SU) ut bekymringsmelding til samtlige foresatte og ansatte i barnehagen i Høvik i Bærum hvor det går 104 barn.

Glassverket barnehage driftes av barnehagegiganten Norlandia som har 130 barnehager i Norge, Sverige, Nederland og Finland.

SU-representantene alarmerte blant annet om farlige forhold i barnehagens uteområde med lekeapparater.

- Barnehagen har i flere år hatt flere alvorlige avvik på uteområdet som Norlandia har latt være å utbedre, heter det i bekymringsmeldingen.

«Fare for død» SU-representantene påpeker at det foreligger et etterslep av «påkrevde utbedringer etter tilsyn av uteområdet utført av Lekeplassinspektøren AS  i juni 2014».

Av møtereferat Dagbladet har fått tilgang på, går det fram at Norlandia i et SU-møte hevdet at alle A- og B-avvik som ble avdekket under inspeksjonen i juni 2014 var tatt hånd om og utbedret.

Da SU-representantene egenhendig undersøkte dette i februar 2015, fant de ut at dette slett ikke var tilfelle.

Lekeplassinspektøren fant tre avvik i klasse A og tolv avvik i klasse B i 2014. Avvik i klasse A representerer fare for død. Avvik i klasse B representerer fare for alvorlig helseskade.

«Vi så at enkelte utbedringer var foretatt nylig (8 mnd etter tilsynet!!!), men på andre avvik kunne vi ikke se at noe var utført. Vi kommuniserte våre observasjoner til daglig leder, som bekrefter at han var blitt feilinformert vedr dette», heter det i møtereferatet.

- Beklagelig I dag skal de alvorlige avvikene være utbedret.

- Rapport ble oversendt barnehagen i en periode barnehagen fikk ny leder. Den nye lederen ble aldri gjort oppmerksom på den. At rapporten ikke er gjennomgått og lukking bestilt er beklagelig og skyldes svikt i våre prosedyrer. Intern prosedyre for sikkerhet på lekeplassen blir endret høsten 2014. Barnehagen har nå lukket alle A-avvik samt de fleste B-avvik. Informasjon om dette er oversendt SU av barnehagen, heter det i et svar fra country manager Kristin Voldsnes i Norlandia som er sendt ut til de foresatte i Glassverket barnehage.

SU-representantene viser også til en tilsvarende tilstandsrapport fra juni 2012 hvor det ble avdekket åtte klasse A-avvik og 17 klasse B-avvik.

- Ved å sammenligne påpekte avvik i disse to rapportene ser vi at en rekke alvorlige avvik fra 2012-rapporten fortsatt er avvik i 2014-rapporten, skriver SU-representantene.
Avviser Norlandia avviser at avvik i 2014-rapporten er de samme som i 2012-rapporten.

- Når det gjelder avvik som er anmerket fra et år til et annet, så er det flere årsaker til dette. Lekeapparatene utsettes for relativt hard bruk og slitasje. Dette kombinert med bevegelse i bakken i form av frost og tæle gjør at det er «bevegelse» i lekeapparatene. Dette er faktorer som kan føre til nye avvik eller at avvik som er registrert tidligere oppstår på nytt, forklarer Voldsnes.

SU-representantene skriver at de har måttet spille en ekstremt aktiv rolle for å sette kritiske utbedringstiltak på dagsordenen, og for å sikre at disse tiltakene blir gjennomført snarere enn bagatellisert.

- Dette må anses å være langt utenfor SU sitt ansvarsområde, og til tross for iherdig innsats har vi ikke lykkes i å skape en systematisk forbedring på hvordan Norlandia tenker på miljø og sikkerhet i Glassverket barnehage.

Norlandia er slett ikke enig i denne karakteristikken.

- Tar sikkerhet på alvor - Norlandia legger betydelig innsats og investeringer til grunn i eksisterende eiendommer, og tar sikkerhet og vedlikehold på ytterste alvor. Glassverket er en prioritert barnehage. Det er gjort investeringer, og det er den barnehagen som framover vil se størst investeringer. Vi har totalrehabilitering som mål, sier Kristin Voldsnes til Dagbladet. 

Country manageren legger til at Norlandia ønsker alltid et forpliktende og konstruktiv dialog med foreldrene (foreldreråd) og barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

- Det har siden Norlandia overtok Glassverket barnehage vært jevnlige SU-møter og foreldremøter hvor rehabilitering og oppgradering har vært et av flere tema. Foreldrene er også gjort kjent med de tilsyn og oppgraderinger som er foretatt, sier Voldsnes.

Norlandia sier det  i løpet av denne uka vil gå ut innkalling om SU- og foreldremøte rett over påske.

- Det er viktig at vi trygger både eksisterende foreldre og foreldre som ønsker plass i Glassverket barnehage. Vi i ledelsen i Norlandia oppfordrer foreldre som er bekymret til å ta kontakt direkte, sier Voldsnes.

Glassverket barnehage er en av Norlandias 58 barnehager i Norge. I tillegg drifter og utvikler gigantselskapet med 5500 ansatte tjenester innen eldreomsorg og pasienthotell, og har en årlig omsetning på 2,8 milliarder kroner.