Avslørte ny Viagra-fange

Nok en sikringsdømt sedelighetsforbryter ved Ila landsfengsel har fått Viagra av en fengselslege.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fengselsledelsen får ingen svar av helseavdelingen ved fengselet om hvilke sikringsdømte forbrytere som får medisiner som kan gjøre dem farligere, og ber nå fylkeslegen om hjelp. Dagbladet skrev i januar om den incestdømte 52-åringen som fikk Viagra av fengselslegen mens han var innsatt på Ila. 52-åringen ble dømt til norgeshistoriens strengeste sedelighetsdom, 21 års forvaring for incestovergrep han begikk under permisjoner fra fengselet og på besøksrommet på sikringsanstalten.

Nå har fengselsledelsen avslørt et nytt tilfelle.

Domfelt

«Ila har blitt gjort kjent med en opplysning om at en tidligere sedelighetsdømt innsatt også har fått Viagra av helseavdelingen. (Den) innsatte er flere ganger domfelt og ilagt sikring for alvorlige sedelighetsforbrytelser mot kvinner. Vi ber om at opplysningen/forholdet blir avklart av fylkeslegen,» skriver fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila i et brev til fylkeslegen.

Videre skriver direktøren at Ila har et klientell med betydelige forstyrrelser i drifts- og følelsesliv, og at det ikke er forsvarlig at fengselet ikke får informasjon om medikamentell behandling som kan fremme nye overgrep.

Det er uklart om det i det nye tilfellet er snakk om den samme legen som skrev ut Viagra til den incestdømte 52-åringen.

Kan være flere

Det er helseavdelingen ved fengselet som sørger for helsetjenester til de innsatte. Helseavdelingen er en del av den kommunale helsetjenesten i Bærum, og har taushetsplikt om behandlingen av de innsatte, selv overfor fengselsledelsen.

Fengselsledelsen ønsker seg en komplett oversikt over hvor mange innsatte som har fått Viagra, for å kunne vurdere sviktfaren for innsatte under permisjoner.

Retningslinjer

Fengselsdirektøren har bedt om et samarbeidsmøte med fylkeslegen og helseavdelingen, for å finne en løsning.

- Vi har begynt saksbehandlingen av den første saken. Vi mener behandlingen av den er tilstrekkelig for å lage retningslinjer for slike saker, sier fylkeslege Anders Smith i Akershus.

Når saken er ferdig behandlet, vil han invitere partene til samarbeidsmøte.

BER OM GRANSKING: Direktør Knut Bjarkeid ved Ila sikringsanstalt ber fylkeslegen i Akershus etterforske et nytt tilfelle der en seksualovergriper har fått Viagra av en fengselslege på Ila.