Avslørte politi-tabbe

Lensmann Norvald Visnes i Fana mente forsikringssvindel-teorien med Scandinavian Star ikke var etterforsket. Derfor avhørte han å sambygdingen Terje Bergsvåg (45). Det irriterte Oslo-politiet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Den 60 år gamle lensmannen engasjerte seg i saken fordi han ikke utelukket at katastrofebrannen var blitt påtent av andre enn dansken (37) som Oslo politikammer utpekte som sannsynlig gjerningsmann.

- Jeg kan etterforskning, og vet at forsikringssvindel som motiv i brannsaker alltid SKAL etterforskes, sier han.

Han har personlig erfaring med å avsløre forsikringssvindlere.

- Et klassisk kjennetegn på slike kjeltringer er at det tegnes forsikringer som langt overstiger verdien. Etter en skade kreves pengene utbetalt.

Dagbladet kjenner til at Fana-lensmannens engasjement vakte sterk irritasjon i Oslo-politiet. Det skal ha gått henimot ett år før riksadvokaten ble informert om at Fana-lensmannen gjennom avhørene av Bergsvåg samlet inn opplysninger om brannen.

Da fikk lensmannen brev fra riksadvokaten med spørsmål om han hadde åpnet etterforskning.

Han svarte at han kun hadde tatt imot informasjon som han følte seg forpliktet til å motta etter påtaleinstruksen.

Møte på Gardermoen

Lensmannen forela saken både for politimesteren i Bergen og statsadvokaten i Hordaland før det ble besluttet å avhøre Bergsvåg.

I forkant av dette hadde både lensmannen og Bergsvåg 28. april 2000 hatt et møte på Gardermoen med den daværende Kripos-sjefen Knut Holen. Andre tjenestemenn ble også konsultert.

- Etter samtalene konkluderte jeg med at det hadde vært en tjenesteforsømmelse å ikke få Bergsvågs opplysninger ned på papiret, og få de fremlagt for kompetent påtalemyndighet som eventuelt kunne vurdere saken på nytt, forteller Visnes.

Snakket med mannskap

Sammen med tidligere SV-varaordfører i Askim, Hasse Magnusson, hadde Bergsvåg lenge arbeidet med innsamling av opplysninger om Scandinavian Star. Også danske Mike Axdal hadde bidratt med omfattende dokumentasjon. Alle mistet slektninger eller venner i brannen.

Terje Bergsvåg sier han har fått verdifull informasjon etter at han hadde snakket med flere mannskapsmedlemmer.

Gjennom samtaler med personer i etterforskningsledelsen ved Oslo politikammer, forsto Bergsvåg at det var håpløst å håpe på gjennomslag her.

- Oslo-politiet hoppet bukk over etterforskningen av et eventuelt forsikringssvindel-motiv, trass i at forsikringssummen på Scandinavian Star ble firedoblet bare en uke før den brant, sier Bergsvåg.

Ville ikke lytte

- Oslo-politiet begrunnet den manglende viljen til å sjekket teorien med at de mente ingen kunne være så kyniske at de ville sette fyr på ei ferje full av passasjerer for å tjene penger.

Etterforskningslederen sa til meg:

«Så dumme er vi ikke i Oslo-politiet at vi tror det», forteller Bergsvåg.

- Det hører med til historien at den samme etterforskeren senere har sagt til meg at det hadde vært «mistenkelig til oppetter ørene» dersom politiet hadde visst at forsikringen ble tegnet av et annet selskap enn det som påsto seg å eie Scandinavian Star, sier han.

Grundig argumentasjon

- Jeg oppfatter ikke Bergsvåg som konspiratorisk. Han ønsker å få fram fakta og sannheten og kommer ikke med ny informasjon som er ensidig. Han belegger opplysningene med begrunnelse, fakta og bakgrunn. Det er ikke helt vanlig i slike saker, sier Visnes.

Han reiste selv til sjøs i sin ungdom og jobbet flere år som dekksmannskap.

- Jeg tok Bergsvågs poeng med at den første påsatte brannen på Scandinavian Star ikke ble tatt alvorlig. En normal reaksjon på et skip som får brann midt på natta er å slå full alarm og få alle mann på dekk. Da ville kanskje ikke menneskeliv gått tapt, selv om man like etterpå satte fyr på hele skuta, sier Visnes.

Han sier at det enkleste hadde vært å henvise Bergsvåg til Oslo politikammer. Men han skjønte at Bergsvåg ikke lenger hadde tillit til Oslo-politiet.

- Selv har jeg aldri hatt innsyn i politidokumenter om saken og har ingen synspunkter på om den utpekte dansken kan ha vært gjerningsmannen. Men det er politiets plikt å se nærmere på på ting hvis det kommer opplysninger som kan peke i en annen retning - eller på forhold vi ikke har undersøkt, sier Visnes.

Politiets opplysninger

Avhørene av Bergsvåg skjedde i perioden mai 2000 til mars 2001. Bergsvåg sier han er svært glad for at Visnes tok ham på alvor.

- Det var skremmende at mye av det jeg kom med til lensmannen var opplysninger jeg hadde funnet i saksarkivene hos Oslo politikammer. Opplysninger som hadde ligget i saken, sier Bergsvåg.

Dagbladet har hatt tilgang til avhørene av Bergsvåg. Han gir svært detaljerte opplysninger om mulige mistenkte med motiv eller som hjelpere ut fra informasjon omkring kjøp og forsikring av skipet og bemanningen knyttet til Scandinavian Star.

Dokumentene endte hos den påtaleansvarlige ved Oslo politikammer som selv hadde ledet etterforskningen. Konklusjonen var at Bergsvåg ikke hadde fremkommet med nye opplysninger. Riksadvokaten avsluttet saken med at det ikke var hensiktsmessig å gjenåpne etterforskningen.

ENGASJERT: Lensmann Norvald Visnes (60) nølte ikke med å tilby hjelp da han fikk henvendelse fra Terje Bergsvåg (45).