Avsluttet, men ikke oppklart

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Eidsivating lagmannsrett forkynte i går straffen for de dømte i Orderud-saken. I motsetning til herredsretten har lagmannsretten festet mer lit til Kristin Kirkemo Haukeland enn Lars Grønnerød. Hans straff ble skjerpet fra 2 1/2 år til 18 år, mens Kristin Kirkemo Haukeland fikk nedsatt straff fra 21 til 16 års fengsel. Ekteparet Orderud anses som like skyldige i medvirkningen, og har begge fått lovens strengeste straff, 21 års fengsel.
  • At de to rettsinstansene har valgt å feste lit til hver av de to tiltalte som har forklart seg om våpenoverlevering og drapsplanlegging, og dermed konkludert med forskjellige straffeutmålinger, viser hvilken usikker grunn denne saken hele tida har beveget seg på. Men til tross for mangelen på håndfaste bevis kan vi ikke se at det her foreligger noe justismord. Saken har fått grundig behandling i to rettsinstanser, og lagmannsrettens dom og straffeutmåling er velbegrunnet. Etterforskningen har ikke kunnet bringe fram andre motiver enn gårdstvisten, den er det bare Per og Veronica Orderud som har kunnet tjene på. Også derfor fikk de to andre mildere straff.
  • Retten antar at Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo har skaffet våpnene til veie etter ønske fra Per og Veronica Orderud. Deretter har de «etter overlegg overlatt fullbyrdelsen til andre». Retten understreker dermed det som også lå i tiltalen om medvirkning til drap: Saken er ikke oppklart. Vi vet ikke hvem som avfyrte de fatale skuddene på Orderud gård.
  • Ennå gjenstår muligheten for at en eller flere av de tiltalte får anket sin sak til Høyesterett, men det er ikke derfor Orderud-saken kommer til å leve videre. Den er en av norgeshistoriens mest omtalte straffesaker og har preget seg så sterkt inn i opinionen at den ikke kan manes i jorda uten full oppklaring. Hvis ikke de straffedømte velger å forklare seg en gang til og sannferdig, får vi neppe noen gang vite hva som virkelig hendte på Orderud gård mordnatta. Derfor frykter vi at stadig nye teorier og antakelser vil bli lansert, den ene mer vanvittig enn den andre. Derfor håper vi også at etterforskningen fortsetter, selv om fire mennesker nå er dømt for medvirkning til drap.