Avtale på USAs nåde

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Einar Steensnæs, åpner i et intervju med Dagbladet i dag for at Stortingets godkjenning av Ottawa-avtalen om et totalforbud mot landminer utstår til Norge og USA har funnet en løsning på hva som skal skje med de amerikanske minene som er lagret her i landet.
  • USA kunne ikke ha fått et bedre kort på hånden foran de følsomme forhandlingene om framtida til de 115000 minene som er forhåndslagret i Trøndelag, i strid med det ensidige norske mineforbudet fra 1995. Uttalelsene fra Steensnæs, som også er sekretær for Stortingets utenrikskomité, innbyr ikke amerikanerne til å finne en snarlig løsning på mineproblemet.
  • Det Steensnæs i virkeligheten har gjort, er å la stortingsbehandlingen og ratifikasjonen av en svært viktig internasjonal konvensjon avhenge av USAs nåde. Både statsminister Kjell Magne Bondevik og utenriksminister Knut Vollebæk har lagt opp til at mineavtalen skal ratifiseres i Stortingets vårsesjon. Det samme forlanger den norske minekampanjen. Men Steensnæs' resonnement innebærer at de amerikanske forhandlerne kan trenere eller i verste fall blokkere behandlingen av en innenrikspolitisk sak.
  • Steensnæs forutsetter at ratifikasjonen skal skje som forutsatt. Det er imidlertid ingenting som tyder på at mineforhandlingene, som starter i Oslo neste uke, blir kortvarige. Forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll har ønsket å gjøre USAs lagring av miner i allierte land som har undertegnet mineavtalen, til et NATO-spørsmål. Men Norges basepolitikk medfører at bilaterale forhandlinger er nødvendige for å finne en løsning.
  • Norges posisjon som pådriver for et internasjonalt mineforbud betyr at vi ikke har noe annet valg enn å kreve at de amerikanske minene straks trekkes tilbake. Når forhandlingene starter, må USA får beskjed om at det allerede har vært forbudt å lagre miner på norsk jord i over to år, og at ratifikasjonen av Ottawa-konvensjonen vil skje uavhengig av amerikanernes forhandlingsvilje.