VURDERER ETTERFORSKNING: Konstituert Økokrim-leder Trond Eirik Schea venter på å gjennomgå den konfidensielle granskningsrapporten om pensjonsjuks på Stortinget. Dersom Økokrim etterforsker saken kan det ende med tiltale. Foto: Morten Holm / SCANPIX
VURDERER ETTERFORSKNING: Konstituert Økokrim-leder Trond Eirik Schea venter på å gjennomgå den konfidensielle granskningsrapporten om pensjonsjuks på Stortinget. Dersom Økokrim etterforsker saken kan det ende med tiltale. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer

Avventer den hemmelige rapporten

Stortingspensjonistene risikerer fengsel dersom de blir dømt for bedrageri.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Granskningsutvalget la i går fram to rapporter om stortingets pensjonsordninger for stortingspresident Torbjørn Jagland. Rapportene - en offentlig og en konfidensiell inneholdende personopplysninger - viser at seks tidligere stortingsrepresentanter har fått utbetalt for mye pensjon.

Økokrim vil nå avgjøre hvorvidt dette anses som straffbare handlinger.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier han vil sende rapportene videre til Økokrim så snart han mottar dem.

- Vi har så langt bare lest den offentlige rapporten, men antar at vi også vil få den konfidensielle rapporten. Vi vil sette oss inn i den så fort vi får den, sier konstituert Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til Dagbladet.no.

Kan risikere fengsel
Han vil ikke si noe om hvor lang tid dette vil ta.

- Første spørsmål er om vi skal ta saken inn til etterforskning. Men det vil vi ikke avgjøre før vi har sett på det materiale som foreligger i saken, sier Schea.

Han vil ikke kommentere alvorlighetsgraden i det som framkommer i de ferske rapportene.

Dersom en eventuell etterforskning viser at det er grunnlag for å ta ut tiltale vil de tidligere stortingsrepresentantene bli tiltalt for bedrageri. Bedrageri kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år - grovt bedrageri med fengsel inntil seks år.

De seks tidligere stortingsrepresentantene har alle mottatt mer stortingspensjon enn det de har krav på, ifølge granskningskommisjonen. Flere har varslet at de vil betale tilbake det de skylder, både Kjell Magne Bondevik, Gro Harlem Brundtland, Anders Talleraas og Magnus Stangeland. Alle hevder de handlet i god tro.

Arbeiderpartiets Thor Eirik M. Gulbrandsen, som er en av de som har fått for mye,  sier til Dagbladet.no at han ikke vil uttale seg om saken overhodet. Heller ikke Tore Austad (Høyre) vil si noe om saken.

Alle stortingspensjonistene har ifølge rapporten tjent for mye penger ved siden av pensjonen til å ha rett på pensjon.

- Betaler tilbake hver eneste krone
- Jeg er enig i at regelverket for stortingspensjon er mangelfullt og uklart. Derfor tok jeg høsten 2006 kontakt med Stortingets pensjonssekretariat, og orienterte om mine inntektsforhold. Jeg ønsket å være sikker på at jeg tolket reglene rett, og at det ikke oppsto feil. Jeg tok også selv initiativ til å avklare om jeg hadde fått for mye pensjon, og jeg betalte tilbake det jeg fikk beskjed om. Ved å rette meg etter de svarene jeg fikk, følte jeg meg trygg på at pensjonen jeg fikk var riktig, sier Kjell Magne Bondevik.

- Når det nå — etter utvalgets gjennomgang - kommer frem at regelverket bør tolkes annerledes og at jeg derfor skulle ha tilbakebetalt noe mer, vil jeg selvfølgelig betale tilbake hver eneste krone. Beløpet tilsvarer pensjon for to måneder.


Knusende dom over systemet
Granskningsutvalget er svært krass i sin kritikk av stortingets pensjonsordninger, og mener den har «levd i en nisje, uten tilsyn og kontroll fra andre organer og personer.»

Utvalget er spesielt kritiske til den såkalte 75-årsregelen, som anses som svært lukrativ. Den innebærer at dersom representantens alder og antall år på Stortinget til sammen overstiger 75 år, kan representanten gå av med full pensjon før pensjonsalder. Ingen andre nordiske land har en slik ordning.

Flere av de seks pensjonistene som skal ha fått for mye penger omfattes av denne. I rapporten heter det: «Utvalget har funnet at det knytter seg tvil til om kravet om sum stortingstid og alder på 75 år er oppfylt for seks av pensjonistene.»

Videre anbefaler utvalget at det iverksettes flere strakstiltak:
«Pensjonsordningen bør få bistand til å vurdere tilbakesøkningskravene. Dessuten bør det settes i verk kontrollrutiner i forhold til løpende pensjoner.»

 Det er særlig mangelen på kontroll som kritiseres i rapporten.

Les granskningskommisjonens rapport her.