ALERIS: Administrerende direktør i Aleris Omsorg, Erik Sandøy, er fornøyd med at Økokrim avviser Fagforbundets anmeldelse mot Aleris Ungplan & BOI. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
ALERIS: Administrerende direktør i Aleris Omsorg, Erik Sandøy, er fornøyd med at Økokrim avviser Fagforbundets anmeldelse mot Aleris Ungplan & BOI. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Avviser anmeldelsen mot Aleris

Økokrim avviser anmeldelsen fra Fagforbundet av Aleris Ungplan & BOI i kjølvannet av at 26 konsulenter gikk til søksmål.

I brevet til Fagforbundet hvor anmeldelsen avvises, viser Økokrim til de andre kontrollmyndighetene som også har fått varsler om saken.

Både skatteetaten og Arbeidstilsynet har opplyst Økokrim om at de ikke ser grunn til å innlede politietterforskning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ser heller ikke grunn til å åpne tilsyn.

- Vi har fulgt opp varselet ved å innhente en uttalelse fra Aleris hvor vi har bedt dem svare på det som handler om forsvarligheten av helse- og omsorgstjenestene, og ikke det som gjelder arbeids- og skattemessige forhold, skriver fylkeslege Jan Petter Odden i en epost til Dagbladet.

Les alle Dagbladets saker om Aleris her.

- Skuffende

- Jeg synes det er skuffende, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Dagbladet.

- Det er oppsiktsvekkende at de ikke går inn i en sak som går både på forsvarlig helsehjelp, lønns- og arbeidsvilkår og skatt og avgift. Hva skal da til for at vi har et tilsyn som ivaretar både arbeidsfolk og brukerne av tjenestene?, sier Nord.

Nord mener forliket Aleris Ungplan & BOI inngikk med skatteetaten i fjor, er en indikasjon på at saksøkerne har rett. Forliket innebar at Aleris-selskapet betalte 17 millioner etter en gjennomgang hvor konsulentbruken ble påpekt.

Én av Aleris' konsulenter tapte også en sak mot skatteetaten i desember i fjor, hvor tingretten slo fast at hun var å regne som ansatt. Saken er anket og skal opp for lagmannsretten i 2019.

- Når flere er i samme kategori, så er vi overrasket over at man ikke går inn og undersøker, sier Nord.

- Tydelig tilbakemelding

Aleris Ungplan & BOI har engasjert advokat Geir Lippestad for å bistå i kontakten med Økokrim.

- Dette er en tydelig tilbakemelding om at de mener at det ikke er grunnlag for påstandene om at det har skjedd noe straffbart i denne saken. Det er trist da at alle beboere og så mange ansatte har levd i en slik usikkerhet de siste månedene, sier Lippestad til Dagbladet.

- I et rettssikkerhetsperspektiv er det mange som må gå i seg selv og tenke over hvordan de har kommentert saken, fortsetter han.

«Vi har ikke gjort noe galt»

Tidligere i høst gikk 26 konsulenter til søksmål mot Aleris Ungplan & BOI. Fagforbundet bistår de 26, og har også anmeldt Aleris Ungplan & BOI til Økokrim og sendt varsler til Arbeidstilsynet, skatteetaten og fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Konsulentenes søksmål baserer seg på at de mener at de har krav på fast stilling og etterbetaling av overtid, feriepenger og pensjon. Årsaken er at de mener de har jobbet som fast ansatte, men ble tvunget av Aleris til å være oppdragstakere med enkeltpersonforetak. Rettssaken vil gå for Oslo Tingrett fra januar.

«Vi konstaterer at Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI, og ikke har funnet noe grunnlag for å starte etterforskning. Vi tar avvisningen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør og at vi ikke har gjort noe galt.», skriver administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg i en pressemelding.