AVVISER UENIGHET: Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad, avviser at det er en uenighet i forsvarsledelsen om valg av kampflybase. 
Foto: Berit Roald / Scanpix
AVVISER UENIGHET: Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad, avviser at det er en uenighet i forsvarsledelsen om valg av kampflybase. Foto: Berit Roald / ScanpixVis mer

Avviser at han er uenig med forsvarssjefen om kampflybasevalg

- Jeg har prøvd å forklare prosessen fram til en enbaseløsning i dokumentet du antakeligvis ikke skulle ha sett, sier generalinspektøren for Luftforsvaret.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad, avviser i dag at det er uenighet i forsvarsledelsen om rådet forsvarssjef Harald Sunde har gitt regjeringen om ny kampflybase.

Dagbladet kunne i går kveld avsløre innholdet i et internt dokument fra Hannestad til forsvarssjef Sunde, der Hannestad skriver at han mener det ville vært best med to kampflybaser for Norges nye F-35-jagerfly. Sunde overleverte for en drøy uke siden sitt fagmilitære råd der han rådet regjeringen om å velge en enbaseløsning på Ørland hovedflystasjon.

- Ingen uenighet - Jeg mener det å skape splid mellom forvarssjefen og meg er veldig misvisende.  Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Det er ingen uenighet mellom meg og forsvarssjefen, sier Hannestad til Dagbladet.

Hannestad skriver videre i det interne dokumentet at økonomiske hensyn senere har overbevist han om at én base er vesentlig billigere å både investere i og drifte enn to, og at derfor lander på enbaseløsning på Ørland hovedflystasjon.

- Vi har analysert de ulike alternativene. Vi har ikke vært forutinntatte om at noe har vært best, men det har vært en arbeidsprosess. Det var ikke sånn at jeg 15. mai kom fram til at økonomien var så viktig at mitt forslag falt, sier Hannestad.

Hannestad mener det kommer for dårlig fram av Dagbladets artikkel i går at han landet på enbaseløsning på Ørland hovedflystasjon.

- Vi har i dokumentet kommet med kommentar til forsvarssjefen om prosessen og alle faktorene som har vært inne i bildet. Der har det vært noen faktorer som peker på den ene basen som best, og andre faktorer som har pekt på den andre basen som best, og en tredje om en todelt løsning. Når alle faktorene sees på samlet er anbefalingen klar, og det er en enbaseløsning på Ørland, sier Hannestad til Dagbladet.

- Tett samarbeid - Du stiller deg fullt og helt bak forvarssjefens råd?

- Absolutt, men la meg understreke at jeg ikke bare stiller meg bak forsvarssjefen. For man må også forstå hvordan prosessen har vært, for jeg sitter jo i forvarssjefens ledergruppe. Det er vi som ledergruppe som har gitt den samlede anbefalingen, sier Hannestad.

- Dette har foregått i tett og godt samarbeid mellom luftforsvaret og forvarssjefens stab, fortsetter han.

- Er det riktig at du mener to baser hadde vært best sett uten økonomiske briller, men at en enbaseløsning er best med det økonmiske perspektive til grunn?

- Ja, det er riktig. Men du overforenkler fordi det er mange faktorer vi ser på, for det er ikke bare økonomien som har fått oss til å velge Ørland. Det er en grov overforenkling, men i utgangspunktet er jeg enig.

- Du nevner at det er mange faktorer. Har den økonomiske faktoren vært viktigst?

- Økonomien har vært og er viktig. Forskjellen mellom Ørland og Bodø er spesielt på investeringssiden med en differanse på godt over tre milliarder kroner.

Økt sårbarhet - I dokumentet nevner du økt sårbarhet og mindre fleksibilitet ved valg av enbaseløsning på Ørland. Er det en bekymring?

- Nei, alle faktorene som pekte mot andre løsninger enn Ørland har vi sett nærmere på for å finne ut hvordan vi kan minimere de ulempene Ørland-alternativet gir. Der har vi funnet gode løsninger for det meste, selv om vi ikke er helt i boks, sier Hannetad.

GIKK FOR ENBASELØSNING: Forsvarssjef Harald Sunde (t.h.) overleverte det fagmilitære råd for den videre utviklingen av Forsvaret til forsvarsminister Espen Barth-Eide 24. november. Foto: Berit Roald / Scanpix
GIKK FOR ENBASELØSNING: Forsvarssjef Harald Sunde (t.h.) overleverte det fagmilitære råd for den videre utviklingen av Forsvaret til forsvarsminister Espen Barth-Eide 24. november. Foto: Berit Roald / Scanpix Vis mer

- Eksempelvis når det gjelder sårbarhet, så kan vi legge inn flere lag med forsvar. Vi må se nærmere på på det som handler om luftvern, baseforsvarstruktur, evne til å deployere ut slik at ikke alle flyene til enhver tid er på Ørland. Da finner vi en løsning på det som i utgangspunktet kan være en ulempe, sier han videre.

I rapporten skriver Hannestad «Ørland vurderes som det beste alternativet med hensyn til styrkeproduksjon totalt sett, mens Bodø vurderes som det beste alternativet med hensyn til operasjoner.»

- Hva betyr det?

- Min rolle er å utdanne og trene luftforsvaret. Totalt sett kan jeg gjøre det mest kostnadseffektivt på Ørland - så er det dimensjon om det operative. Det handler om å dekke hele landet på kort tid og være i nærheten av nordområdene. I den sammenheng er Bodø et bedre alternativ, sier Hannestad.

- Også i dette tilfellet prøver jeg å finne løsninger på hvordan jeg kan kompansere for den bedre operative plasseringen Bodø har. Det kan kompaneres noe ved å bruke deployeringsevnen - altså forflyttingsevnene som er i et kampflyvåpen.

- Snudd hver stein - Hvor viktig er det økonomiske i et militært råd?

- Vi klarer ikke å skille økonomien ut fra det militære. Det dreier seg om at min jobb er å få mer luftforsvar for pengene, og det er viktig. Det militiærfaglige rådet hviler på at jeg mener jeg kan skape det beste luftforsvaret med størst operativ evne og dermed en kvalitet til å drive fra Ørland og flytte avdelingen dit jeg vil ha den. Det får jeg til ved å bruke Ørland.

- Vi har snudd hver stein og sett på alle løsninger, og da kom vi fram til Ørland.

- Det er det vi prøver å forklare i dokumentet du antakeligvis ikke skulle ha sett ennå, men har sett.

I GÅR: Dagbladet kunne i går avsløre innholdet i et internt notat om valg av kampflybase.
I GÅR: Dagbladet kunne i går avsløre innholdet i et internt notat om valg av kampflybase. Vis mer