Avviser at sikkerheten trues

SAS kjenner seg ikke igjen i påstander om mobbing og dårlig stemning i cockpiten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I SAS Norge avvises påstander om at mobbing og dårlig stemning i cockpit går ut over flysikkerheten.

Operativ direktør Dag Falk-Petersen sier at de forhold som rapporten fra Luftfartstilsynet nevner ikke er noe sikkerhetsproblem i SAS Norge.

- Vi har hatt en gjennomgang sammen med tilsynet på dette punktet, og oppfatter at tilsynet er tilfreds med forholdene, sier Falk-Petersen til Dagsavisen.

Luftfartstilsynet slår i en hemmeligstemplet rapport fast at samarbeidsklimaet i cockpit etter deres mening er svært kritikkverdig, og at SAS umiddelbart må iverksette tiltak, heter det i inspeksjonsrapporten som Dagsavisen har fått tilgang til.

I rapporten fra 13. mars i år heter det blant annet:

«Det foregår utbredt mobbing fra begge sider, og det har utviklet seg asosiale forhold som ikke fremmer sikkerhetsarbeidet i cockpit.»- Svikerne
Noe av den påståtte konflikten er kommet til uttrykk på SAS-pilotenes interne debattside, der det oppfordres til samhold mot «svikerne», altså pilotene over 60 år.

- Dette er jo naturligvis ikke godtagbare metoder, sier Bjørg Aase Sørensen, professor i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold og er en av dem som står bak opplegget «Jobbing uten mobbing» ved Arbeidsforskningsinstituttet.

- Ofte kan det ligge en opplevelse av at det er knappe goder som fordeles eller at privilegier er truet, forteller Sørensen til NTB.

Ifølge Dagsavisen ble de ansatte i SAS før helgen informert om at 110 pilotstillinger i Norge, Sverige og Danmark skal kuttes.

I SAS kollektivavtale mellom selskapet og pilotene er pensjonsalderen for piloter satt til 60 år, og det er ifølge avisen piloter over denne alderen som får gjennomgå.

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (ICAO) endret imidlertid i 2005 regelverket, slik at piloter i samtlige land kan jobbe til de er 65 år.

Luftfartstilsynet oppfordrer SAS til å lage en ny avtale som er i samsvar med dette.

Observatører fant problemer
Informasjonsdirektør Tor Iversen i Luftfartstilsynet understreker at tilsynet ikke kommenterer rapporterer som er unntatt offentlighet.

- I utgangspunktet er dette et arbeidsdokument for flyselskapet for å få rettet på ting som vi mener ikke tilfredsstiller regelverket og forskriftene som vi er satt til å håndheve, sier informasjonsdirektøren til NTB.

Han bekrefter imidlertid at det mandag var kontakt mellom tilsynet og flyselskapet.

- Luftfartstilsynet har full tillit til at SAS ivaretar sikkerheten på alle områder, og at de også tar de problemene som er avdekket på alvor. Selskapet har i dag bekreftet overfor Luftfartstilsynet at det for en tid tilbake har satt i gang arbeid for å løse de problemene som ble observert av våre inspektører. Det er viktig å påpeke at vi ikke har noen indikasjoner på at det har vært hendelser knyttet til problematikken som er avdekket, forteller informasjonsdirektøren.

Undersøkelse bekrefter mobbing
Etter at rapporten fra Luftfartstilsynet kom er det gjennomført en intern arbeidsmiljøundersøkelse som viser at en av fem SAS-piloter føler seg mobbet det siste halve året.

Operativ direktør i SAS Norge, Dag Falk-Petersen, avviser alle påstander om at mobbing og dårlig stemning i cockpit går ut over flysikkerheten i selskapet.

- Dette utgjør ikke et sikkerhetsproblem for oss. Vi har hatt en gjennomgang sammen med tilsynet på dette punktet, og oppfatter at tilsynet er tilfreds med forholdene, sier han til Dagsavisen.

(NTB)