AVVISER ANKEGRUNNLAG: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen.
Foto: Christian Roth Christensen
AVVISER ANKEGRUNNLAG: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Avviser Breiviks grunnlag for anke

Terrordommer Wenche Elizabeth Arntzen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Breiviks forsvarer, advokat Geir Lippestad, beskylder i ankebrevet til Borgarting lagmannsrett tingretten for å ha begått saksbehandlingsfeil da psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas ble oppnevnt den 13. januar. Derfor har også tingrettsdommer Arntzen skrevet en uttalelse til lagmannsretten som skal avgjøre ankespørsmålet.

Fra før har også påtalemyndigheten og flere av bistandsadvokatene levert sine kommentarer til anken. En avgjørelse i ankespørsmålet er ventet neste uke.

Avviser Lippestad I det fire sider lange brevet til retten refererer dommeren til hele kronologien rundt den sakkyndige utredningen av Breivik og bakgrunnen for at spørsmålet om flere sakkyndige ble reist.

Lippestad mener beslutningen om å oppnevne to nye rettspsykiatere var basert på taushetsbelagte opplysninger som ikke burde blitt lagt fram i retten. Arntzen avviser dette argumentet. Hun skriver det var allment kjent at annet helsepersonell som hadde vært i kontakt med Breivik i fengselet, mente han ikke var psykotisk.

- Opplysningene i statsadvokatenes uttalelse om at ansatte ved Ila ikke har observert tegn på at siktede er psykotisk, var således allment kjent på det tidspunkt retten avsa sin beslutning 13. januar 2012.

«Rettens ansvar» Verken forsvarerne til Breivik eller påtalemyndigheten stilte seg bak kravet fra en gruppe bistandsadvokater om at en ny sakkyndigvurdering av den terrorsiktede er nødvendig før rettssaken. De to første sakkyndige, psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at Breivik var og er psykotisk. Følgen av deres rapport vil være at påtalemyndigheten legger ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern og ikke til fengsel når rettssaken avholdes etter påske.

Dommer Arntzen avgjorde likevel at en ny undersøkelse av Breivik var nødvendig. Overfor lagmannsretten imøtegår dommeren også forsvarerens argumenter om at retten ikke har rett til å selv å utnevne nye sakkyndige så lenge saken fremdeles er under etterforskning.

- Rettens selvstendige ansvar for å oppnevne flere sakkyndige dersom «den finner det påkrevet», gjelder også på etterforskningsstadiet, skriver Arntzen og viser til juridisk litteratur på området.
(NTB)