Avviser fusk med Finne-bilder

Ferdinand Finnes arving, Thore Elton, avviser at det er fusket med den avdøde kunstnerens bilder. En revisjonsrapport fastslår at det ikke er trykket flere eksemplarer enn Finne ga tillatelse til.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Molde (NTB-Kjell Herskedal): Underdirektør Lauritz Godøy i Forbrukerrådet sier i en kommentar til NTB at det ut fra revisjonsrapporten neppe har skjedd noe direkte ulovlig i denne saken, men at det må ryddes opp i rettstilstanden på grafikkområdet.

- Forbrukerrådet ønsker heller ikke å gi noen garanti for at revisjonsfirmaet har fanget opp alle forhold i Finne-saken, sier Godøy.

Revisjonsrapporten fra Dybwad Revisjon omfatter 209 motiver, og inkluderer samtlige bilder som er blitt fullført etter Ferdinand Finnes død. Adamsøy AS er engasjert av testamentfullbyrder advokat Bjørn Hanestad og Thore Elton til å stå for opprydding, katalogisering og salg av kunst etter Finne, og det er dette selskapet som har engasjert Dybwad Revisjon.

Selvkritikk

Revisjonsrapporten bekrefter at summen av de grafiske bladene som er trykket, ligger innenfor det totalopplaget som Finne forutsatte for hvert motiv. I en pressemelding tar Truls Hatle i revisjonsfirmaet Adamsøy AS selvkritikk for at det er valgt ulike nummeringssystemer for tre ulike bildekategorier, og at dette kan ha skapt forvirring hos publikum. Hatle beklager også at det fra Adamsøys side er gjort en faktisk feil med hensyn til serienummeringen av enkelte motiver, men ifølge rapporten er det heller ikke for disse bildenes vedkommende trykket flere bilder enn forutsatt fra Finnes side.

Hatle og Elton presiserer at revisjonsrapporten bare er en del av arbeidet med å rydde opp etter kritikken som er reist i forbindelse med påstandene om at det har vært solgt for mange blad av Finnes bilder. Elton samarbeider med Forbrukerrådet, og målet med arbeidet er å styrke sikkerheten for publikum som skal kjøpe grafisk kunst. En rapport er ventet i august.

- Ingen garantist

Underdirektør Lauritz Godøy i Forbrukerrådet, sier til NTB at Forbrukerrådet ikke ønsker å være noen garantist for at alt har gått rett for seg i salget av Finne-bildene.

- Ut fra revisjonsrapporten kan det se ut til at det ikke har foregått noe direkte ulovlig. Skandalene rundt denne saken er på en måte tilbakevist. Men kommer det fram nye opplysninger som revisjonsfirmaet ikke har fanget opp, har vi tatt forbehold om å forfølge saken videre, sier Godøy.

Godøy er med i utvalget som skal vurdere forholdene rundt omsetning av grafikk i Norge. Han sier at rettstilstandene på grafikkområdet må gjennomgås og gjøres sikrere.

- I dag har kunstneren selv en stor frihet til å bestemme hvor stort opplag bildene skal trykkes i. Det er uklarheter i forhold til nummeringssystemer, og i forhold til hva som skjer når kunstneren dør.

Godøy bekrefter at rapporten som omhandler alle disse forholdene skal være klar i slutten av august.

NTB