Avviser Gardermo-kritikk

Samferdselsdepartementet imøtegår kritikkEN fra Riksrevisjonen om at det overfor Stortinget er blitt holdt tilbake informasjon om alvorlige innvendinger mot Gardermobanen. I et 12 sider langt brev tilbakevises kritikken punkt for punkt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En foreløpig rapport fra Riksrevisjonen om hovedflyplassen og Gardermobanens bedriftsøkonomiske lønnsomhet inneholder så alvorlig kritikk at flere politikere allerede har truet med riksrett overfor tidligere samferdselsminister Kjell Opseth.

I dag sendte Samferdselsdepartementet sitt svar til Riksrevisjonen. Disse merknadene vil bli behandlet på Riksrevisjonens møte 21. april, og den endelige rapporten vil bli sendt Stortinget 1. juni.

Departementet tviler på at Riksrevisjonen har konkludert riktig. I brevet stiller departementet spørsmål ved sammenhengen mellom den foreløpige konklusjonen og konkrete påvisninger og merknader i Riksrevisjonens undersøkelse.

- Sett i etterkant kan det være grunn til å stille spørsmål ved om usikkerheten i Gardermoprosjektet på enkelte punkter kunne vært sterkere understreket i selve proposisjonen, heter det i brevet fra Samferdselsdepartementet, men det avvises at avgjørende informasjon for Stortingets vurderinger og vedtak er holdt tilbake.

- Tilstrekkelig

- Samferdselsdepartementet mener at Stortinget i 1992 fikk tilstrekkelig og relevant informasjon om grunnlaget for regjeringens anbefaling om utbygging av Gardermoen og Gardermobanen, skriver departementet, før informasjonen gitt til Stortinget listes opp punkt for punkt.

Samtidig blir det pekt på at regjeringens anbefaling om at en burde bygge en bane var basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, ikke bedriftsøkonomisk. Det blir pekt på den usikkerhet som alltid ligger i et slikt prosjekt, samtidig som det også understrekes at et sikkert svar på hvor stor markedsandel flytoget vil få, er det kun markedet som kan gi når flytoget kommer i ordinær drift.

Departementet sender også med merknader fra NSB BA og Luftfartsverket. I NSBs merknader skriver konsernsjef Osmund Ueland:

«NSB tar klar avstand fra Riksrevisjonens påstand om at vesentlige kostnader er utelatt ved de bedriftsøkonomiske analyser av Gardermobanen. Alle kjente og relevante kostnader har vært inkludert både i de analyser som ble foretatt i planleggingsfasen og ved de årlige totalgjennomganger av budsjettene for prosjektet. Åpenhet har vært en klar filosofi fra NSB i denne sammenheng. Riksrevisjonen har i ulike sammenhenger underveis også berømmet prosjektet for den profesjonelle måten det er rapportert på.»

Truet

Da den foreløpige rapporten ble kjent for en drøy uke siden, var kritikken mot tidligere samferdselsminister Kjell Opseth skarp. Både Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti truet med riksrett, men ingen politikere vil trekke noen konklusjoner før den endelige rapporten foreligger i juni.

Opseth selv har avvist å ha holdt tilbake viktig informasjon.

- Det er utenkelig at jeg skulle holdt tilbake opplysninger i en sak jeg visste var særdeles politisk omstridt, sa Opseth til NTB forrige fredag.