Avviser innside-handel

Einar Nagell-Erichsen hevder at han ikke hadde nok info til at aksjehandelen i Finansbanken kan regnes som en innside-handel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er duket for strid om når investor Einar C. Nagell-Erichsen ga ordren til kjøp av 200.000 aksjer i Finansbanken. -Ordren ble gitt tidlig i desember 1998, hevder Nagell-Erichsens forsvarer.

Schibsted-arving Einar C. Nagell-Erichsen erklærte seg ikke skyldig da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag morgen.

Kjøpte aksjer med innside-info

Investoren er tiltalt for norgeshistoriens groveste innsidehandel i forbindelse med kjøp av aksjer i Finansbanken.

Tiltalen går ut på at han plasserte kjøpsordren etter at han den 16. desember 1998 per telefon fikk innsideinformasjon som satte ham i stand til å kalkulere med fortjeneste på aksjekjøpet.

Uenigheten om når kjøpsordren ble gitt, kom fram på tampen av rettssakens første dag mandag. Nagell-Erichsens forsvarer, advokat Bjørn Gabriel Reed, varslet da at tiltalte vil komme nærmere inn på dette punktet i sin forklaring tirsdag.

Venter til forklaringen

Nagell-Erichsen ønsket mandag ikke å kommentere enkeltpunkter han vil komme inn på i sin forklaring for retten tirsdag.

Han sier anklagene om innsidehandel, og særlig mediekjøret i saken, har vært en tøff belastning for ham og hans familie.

- Familien er reist bort mens dette pågår, sier han til NTB.

Han sier uenigheten om tidspunktet for kjøpsordren på aksjene har vært kjent for begge parter, og at han ikke gruer til forklaringen tirsdag.

- Jeg er sikker på at saken vil ende med frifinnelse, sier han.

En rekke kjente navn innen økonomi og næringsliv er innkalt som vitner av Økokrim. Tidligere Storebrand-sjef Åge Korsvold møter onsdag, men også tidligere toppsjef i Finansbanken Karl Moursund, og kjendismeklerne Jan Petter Collier og Jan Petter Sissener er innkalt.

Trekker i tvil

Nagell-Erichsens forsvarer trakk mandag i tvil at den informasjon tiltalte fikk under den aktuelle telefonsamtalen med Jan Petter Collier i verdipapirforetaket Sunndal Collier & Co ASA hadde karakter av innsideopplysninger.

Forsvarerne prøver å påvise at kurssensitive opplysninger i saken først oppsto i Storebrand den 17. desember, altså dagen etter den aktuelle telefonsamtalen. Styret i Storebrand fattet beslutningen om oppkjøp av Finansbanken den 17.desember.

Dernest forsøker forsvarerne å påvise at opplysningene Nagell-Erichsen mottok fra Jan Petter Collier 16. desember 1998, verken var presise nok, fortrolige nok eller egnet til å påvirke kursene tilstrekkelig til å kunne betegnes som innsideopplysninger i lovens forstand.

Forsvarer Bjørn Gabriel Reed forklarte også hvorfor Nagell-Erichsen unnlot å fortelle om aksjehandelen i Finansbanken da han var inne til avhør hos Kredittilsynet vinteren 1999:

- Frykten for at opplysningene kunne lekke og at han ville bli uthengt i mediene, gjorde at han ikke opplyste dette, sa Reed.

Under mesteparten av rettssaken mandag hadde aktoratet ordet. Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea i Økokrim gikk gjennom tre ringpermer med såkalte dokumentbeviser.

Tiltalen

Ifølge tiltalebeslutningen ble Nagell-Erichsen onsdag 16. desember 1998 oppringt av Jan Petter Collier fra verdipapirforetaket Sundal Collier & CO ASA. Collier skal da først ha spurt først om Nagell-Erichsen aksepterte å bli gjort til «innsider» i Finansbanken, noe han svarte bekreftende på.

Collier skal så ha opplyst at han ringte på vegne av en stor, seriøs aktør, og at det var mulig noe ville skje i Finansbanken innen 31. desember 1998.

Ifølge tiltalebeslutningen samtykket Nagell-Erichsen under samtalen i ikke å bevege aksjeposten innen denne datoen.

Til tross for løftet kjøpte Nagell-Erichsen ifølge tiltalen sju dager senere 200.000 aksjer i Finansbanken ASA til 28 kroner per aksje. Dette skal han ha tjent 2,5 millioner kroner på.