- Avviser kollisjon med jagerfly

Mehamn-kommisjonen mener kraftig turbulens og feil med høyderoret førte 15 i døden i 1982.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les hele rapporten her!

(Dagbladet.no): Stortingspresident Jørgen Kosmo fikk i dag Mehamnkommisjonens endelige rapport til hva som skjedde da Twin Otter-flyet

LN-BNK styrtet nær Gamvik i Finnmark den 11. mars 1982. Utvalget som har gransket ulykken ble nedsatt i 2002 og la i dag fram sin konklusjon:

Det er etter en samlet vurdering av trafikkjournaler, logger mv., vitneforklaringer, radarplott eller vrakanalyser ikke noe som tyder på at et kjent eller ukjent fly har kollidert med LN-BNK, eller på annen måte foranlediget havariet.

Mehamnkommisjonen går igjennom alle påstander og teorier som har versert om ulykken der 15 mennesker døde.

• Mulig kollisjon med fly

Kommisjonen har gjennomgått trafikkjournaler, logger og autorisasjonsbøker og finner ikke holdepunkter for at det befant seg ett eller flere andre fly i området da ulykken fant sted, altså klokken 13.30 lokal tid. De finner heller ingen holdepuntker for at noen av loggene kan være manipulert etter ulykken.

Kommisjonen har også kontrollert om det kan ha vært ett eller to britiske Harrierfly i området rett før Twin Otter-flyet havarerte. Deres konklusjon er at hverken skvadron 1, som holdt til på Langnes, elelr skvatdron 801 som var ombord på hangarskipet HMS Invincible i Vestfjorden hadde fly på vingene i det aktuelle tidsrommet. Altså rett forut for , under eller umiddelbart etter ulykken klokka 13.30.

MOTOREN FRA FLYET:  En av motorene fra Twin Otter-flyet som ble hentet opp fra havet. Foto: SCANPIX
MOTOREN FRA FLYET: En av motorene fra Twin Otter-flyet som ble hentet opp fra havet. Foto: SCANPIX Vis mer

Kommisjonens konklusjon strider med en rekke vitneforklaringer om observasjoner av fly i det aktuelle tidsrommet.

Men kommisjonen peker på at mange av disse vitnene sto fram først mange år etter ulykken, og at de er usikre på tidspunkter for sin observasjon. Norske jagerfly skal ha deltatt i søket etter Twin Otter-flyet, og kommisjonen mener at det kan være disse flyene de har observert.

Med ett unnak. Vitnet Grete Mortensen, som så på klokka for å kunne redegjøre for tidspunktet hun hørte flystyren. Hun forklarte også i 1987 at hun observerte ett fly til etter ulykken, og anslo at det ble observert 1-5 minutter etter flystyrten.

Kommisjonen har ikke klart å fastslå hva slags fly dette kan ha vært.

Operatøren på Honningsvåg-radaren så ingen andre fly enn ulykkesflyet, og de finner ingen bevis fra bildene av vrakdelene som kan indikere at det var en kollisjon.

• Kollisjon med drone, missil, ballong eller fugl

Kommisjonen finner ingen holdepunkter for disse teoriene. De finner heller ingen indikasjoner på at det kan ha vært en eksplosjon eller brann ombord.

 
• Kapteinens helse

Det har også vært påpekt at kapteinen som førte flyet hadde helsemessige problemer, men kommisjonen finner ingen holdepunkter for at hans helse skal ha hatt noen innvirkning på ulykkesforløpet.

• Tekniske eller værmessige årsaker

Kommisjonen har gått igjennom tidligere ulykker med tilsvarende flytype, og snakket med flykapteiner som kan fortelle om deres erfaring med Twin Otter-flyene.

Konklusjonen er at det er få feil med finne og ror på flytypen, men det finnes flere havarier der det har vært feil på høyderorskontrollen.

Også Widerøes piloter kan fortelle om tilfeller medplutselige dykk og betydelige høydetap, som uventet har inntruffet under turbulente forhold, skriver kommisjonen.

De mener også at teorien om at bagasje skal ha falt ut av flyet og truffet haleroret er lite sannsynlig.

Men de mener det var svært kraftig turbolens i området, og viser til piloten som fløy samme trasé dagen etter ulykken rapporterte om dette. Det skal ha vært like meteorologiske forhold i området de to dagene.

«Kommisjonen mener at den mest sannsynlige årsaken til LN-BNKs havari var et sammenbrudd i høyderorssystemet, utløst av uvanlig sterk turbulens i kombinasjon med at  flyet hadde en svakhet i høyderorsfunksjonen. Meteorologiske beregninger av vindforholdene over Omgangslandet på ulykkestidspunktet viser kraftig turbulens i flyets marsjhøyde, som
var 2 500 fot.»

Hele rapporten finner du her!

STYRTET I HAVET: 15 mennesker døde da flyet styret utenfor Gamvik i Finnmark for 23 år siden. Vrakdelene ble hentet opp fra havet, og noen mente at flyet hadde kollidert med et militært jagerfly.