Avviser masseundersøkelser om prostatakreft

Helsemyndighetene mener at det ennå ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Likestillingsombudet mener på dette grunnlaget at det ikke er lovstridig forskjellsbehandling at kvinner får tilbud om mammografi for å oppdage brystkreft, uten at menn for tilbud om rutinemessig kontroll for å oppdage prostatakreft.

Fungerende likestillingsombud Lars Christensen gjør rede for disse standpunktene i et brev til en mann som har tatt opp saken med Likestillingsombudet.

Et sentralt spørsmål er om test med prostataspesifikt antigen (PSA) er en egnet metode for tidlig oppdagelse av prostatakreft.

Redusert dødelighet

Sosial- og helsedirektoratet har kommet med en uttalelse som er tillagt stor vekt både i Helse- og omsorgsdepartementets og Likestillingsombudets vurdering.

Sosial- og helsedirektoratet skriver at det avgjørende er om «screening» - det vil si masseundersøkelser av antatt friske personer - bidrar til redusert dødelighet.

- PSA-testen har lav evne til å skille syke fra friske. Risikoen for overdiagnostisering må veies mot eventuelle fordeler ved tidlig oppdagelse. Det finnes i dag ikke gode nok metoder for å skille mellom langsomt og raskt voksende svulster i prostata. På nåværende tidspunkt foreligger ikke kontrollerte studier som dokumenterer at tidlig påvisning av kreft virkelig forbedrer leveutsiktene for disse pasientene. Slike studier pågår, og det er annonsert at resultater fra en europeisk studie skal foreligge i 2008, skriver direktoratet i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

Samme konklusjon

 Likestillingsombudet vurderte også i 2002-2003 om det manglende tilbudet til menn - for å oppdage prostatakreft - kunne være i strid med likestillingsloven. Konklusjonen er den samme:

- Likestillingsombudet finner ut fra opplysningene i saken at det ikke er i strid med likestillingsloven paragraf 3 at menn ikke gis tilbud om rutinemessig screening på samme nivå som kvinner får tilbud om rutinemessig mammografi, heter det i svarbrevet til mannen som har klaget på det han mener er lovstridig forskjellsbehandling.

I brevet blir det også gjort oppmerksom på at Likestillingsombudets avgjørelse kan påklages til Klagenemnda for likestilling.