Ba Bondevik skille Norman og Meyer

E-posten til statsminister Bondevik fra den bedratte ektemannen inneholder en klar forventning om at Bondevik måtte gripe inn og sørge for at Victor D. Norman og Christine B. Meyer ikke burde arbeide sammen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men for statsminister Kjell Magne Bondevik var det nok at arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman hevdet at forholdet var «lagt på is».

Det var i slutten av juli 2002 at statssekretær Christine B. Meyers daværende ektemann sendte en e-post til Statsministerens kontor (SmK). Dagbladet kjenner det avslørende innholdet i e-posten.

«Profesjonelt»

Den som tok imot statsministerens e-post, informerte straks Bondeviks stabssjef Kari Husøy, som da var på ferie. Samme dag ringte hun Bondevik og fortalte om det pikante innholdet i e-posten. Først da fikk regjeringssjefen vite at en av hans statsråder var utro med sin egen statssekretær.

Bondevik bestemte seg for å konfrontere Norman og Meyer med ektemannens rammende og alvorlige e-post når paret kom tilbake fra ferie. Men få dager seinere hadde Norman trolig fått mistanke om at Bondevik var informert. Han kontaktet selv en statssekretær ved SmK og opplyste at forholdet, med hans egne ord, var «lagt på is».

Ikke tillit

Etter det Dagbladet kjenner til, skrev ektemannen i e-posten til Bondevik at statsministeren måtte gripe inn og sikre en «profesjonell behandling». Det går fram av e-posten at han ikke stolte på at Norman og Meyer selv sørget for det.

Det skal være liten tvil om at ektemannen forventet en klar konklusjon fra Bondevik: Norman og Meyer kunne ikke lenger arbeide sammen og utgjøre toppledelsen i departementet. Det gikk klart fram i henvendelsen.

I næringslivet er det vanlig med både skrevne og uskrevne regler om at denne typen forhold ikke er forenlig med at begge sitter sammen i bedriftens toppledelse.

Dagbladet har også snakket med personer med inngående kjennskap til statsforvaltningen som fastslår at Bondeviks håndtering av denne saken er ytterst kritikkverdig. Et løfte om å ikke være kjærester lenger er ikke en tilstrekkelig avklaring.

- Måtte slutte

Torsdag denne uka hadde Dagbladet en lengre samtale med Bondeviks stabssjef Kari Husøy. I dette intervjuet bekrefter hun at så lenge Norman forsikret om at forholdet var «lagt på is», var det helt uproblematisk at statssekretær Meyer fortsatte i tospann med statsråd Norman:

- Hvordan vurderte dere saken etter at Norman hadde informert om forholdet?

Husøy: - At det ikke lenger var aktuelt å ta opp saken med de involverte.

- Hvorfor ikke?

Husøy: - Fordi forholdet var avsluttet. Det var ikke noe grunnlag for å si at de ikke kunne jobbe sammen mer. Vi var også kjent med at hun ikke skulle være der så lenge.

- Spilte det inn i vurderingen?

Husøy: - Det vil jeg ikke uttale meg om.

- Er det greit at en statsråd har et forhold til en statssekretær så lenge det blir avsluttet?

- Det hadde ikke vært greit hvis det fortsatte.

- Så dere på det som et engangstilfelle?

Husøy: - Det vil jeg ikke kommentere.

- Hørte dere rykter eller fikk dere informasjon om at forholdet fortsatte?

Husøy: - Det vil jeg ikke kommentere. Jeg regner med at forholdet var avsluttet.

- Gjorde dere noen undersøkelser for å finne det ut?

Husøy: - Nei, statsrådens forklaring skulle være nok.

- Har Norman opptrådt korrekt?

Husøy: - Det vil jeg ikke kommentere.

SNAKKER UT: For første gang snakker <font face='verdana, arial, helvetica, sans-serif' size='-2'><a href='http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/10/25/381791.html'>Christine B. Meyer</a></font> (39) om hvordan hun opplever at hennes forhold til arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman blir offentlig kjent og omdiskutert.