BA-HRs forsvar

Når BA-HR skal forsvare seg selv, opptrer de nettopp som forsvarsadvokater.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ÉN TING er jeg rimelig sikker på når det gjelder Tønne-saken: Alle forhold knyttet til advokatfirmaet BA-HRs rolle er ikke er kommet på bordet. Etter at BA-HR la fram sin forklaring, er jeg ikke mindre overbevist. Firmaets styreformann Rolf Johan Ringdal innledet sin pressekonferanse mandag med å slå fast at de nå skulle jobbe for å gjenreise tilliten ved å «klarlegge faktum» i saken. FOR MEG STÅR DET nå som et faktum at flere helt sentrale spørsmål enten ikke er besvart eller er besvart på en lite troverdig måte. Som forsvarsadvokater for seg selv er det nettopp det som er deres rolle. Redegjørelser de legger fram, har ikke krav på å bli oppfattet som nøytrale og fyllestgjørende, men som et innlegg for å begrense skaden saken har påført advokatfirmaet. I BA-HRs gjennomgang er det mange eksempler på at sider ved saken som tjener BA-HR, trekkes fram og forstørres. Det brukes mye plass på såkalt nøytral informasjon og tidslinjer om når ting skjedde og hvem som gjorde hva. Men de aller vanskeligste spørsmålene blir forsøkt utelatt, bagatellisert eller besvart med juridiske spissfindigheter tilsynelatende uten annen hensikt enn å virke uforståelig.EN KJENT argumentasjonsteknikk som benyttes, er at de fabrikkerer urimelige beskyldninger mot seg selv, for deretter å tilbakevise dem. I redegjørelsen slås det blant annet fast at Økokrims gjennomgang har vist at BA-HR ikke har drevet hvitvasking, og ikke har medvirket til å skjule Tønnes etterlønn. Ingen av disse påstandene har, så langt jeg har registrert, vært framsatt i det offentlige rom. Ved å trekke fram påstander mot seg selv som alle ser er urimelige, er hensikten naturligvis å styrke egen troverdighet ved å flytte fokus fra det saken faktisk gjelder.BA-HR FORKLARER sin handlemåte etter at saken begynte å utvikle seg i mediene med ønsket om å skåne Tore Tønne. Firmaet gir blant annet denne begrunnelsen for at de orienterte Økokrim: «Bakgrunnen for kontakten var at BA-HR ønsket å unngå at Tore Tønne uforskyldt ble rammet av uriktige anklager.» Det er selvsagt legitimt for BA-HR også å ta hensyn til sine interesser; spørsmålet er om det har påført andre unødig store belastninger, i dette tilfellet en av firmaets «underentreprenører», som er en betegnelse BA-HR bruker på Tore Tønne.DET ER BA-HRs forklaring på hvorfor de måtte sette i gang en dekkoperasjon som de ikke informerte Tore Tønne om, som reiser nye spørsmål etter at styreformann Rolf Johan Ringdal har forklart seg:

Hvorfor var det så viktig å skjule forbindelsen mellom Tønne på den ene siden og Røkke og hans personlige selskap Aker RGI på den andre? Forbindelsen mellom Kværner og Aker RGI ligger i dagen og går gjennom Kjell Inge Røkke personlig. Han er eneeier i Aker RGI, som igjen er største eier i Kværner, der Røkke selv er styreformann. Det er ikke lett å forstå at BA-HR fryktet at Aker RGI kunne bli saksøkt i forbindelse med et oppkjøp fra ABB i USA på grunn av Tønnes svært beskjedne rolle, mens Kjell Inge Røkkes eierskap i begge selskaper og dominerende rolle ikke medførte risiko. Røkkes selskap eier 49 prosent av Kværner, Tønne eide ingenting.HVA ER forklaringen på at BA-HR ikke kunne fortelle Tønne at det var igangsatt en dekkoperasjon for å skjule suksesshonoraret fra Røkke på 1,5 millioner kroner? De var bundet av taushetsplikt overfor tredjepart som var ABB, men det var vel overfor offentligheten den gjaldt, ikke overfor Tønne og andre medarbeidere som jobbet for BA-HR og Aker RGI?

Tønne var vel kjent med forhandlingene mellom Aker RGI og ABB - men ingen fortalte ham om at hans honorar fra Røkke måtte skjules på grunn av dette. HVORDAN KUNNE det skje at BA-HR laget et internnotat hvis innhold slår fast at Tønne hadde hatt lån fra Røkke også mens han satt i regjering? BA-HR beklager at innholdet er feil, men hvordan kan et advokatfirma med BA-HRs kompetanse gjøre en feil som burde være enkel å unngå, men som er så grov at den kaster alvorlige mistanker mot andre? Tore Tønne selv visste ikke om notatet før han hadde vært hos Økokrim. Advokatfirmaet har gått til angrep på ubegrunnede påstander i denne saken, men er selv kilden til noen av de alvorligste.BURDE IKKE Tore Tønne blitt fortalt om notatet fra BA-HRs partnere Øyvind Eriksen og Anders Eckhoff, som laget det, før andre konfronterte ham med det? Styreformann Rolf Johan Ringdal avviser at notatet er viktig og at feilene er alvorlig: - Det var et internt notat som var skrevet i en annen hensikt, sier han. Var hensikten å føre noen bak lyset?