BA-HRs presseetikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I går gikk styreleder i advokatfirmaet BA-HR, Rolf Johan Ringdal, til frontalangrep på Dagbladet i Dagbladet. Han etterlyser kollektiv ettertanke og angriper Dagbladets journalistikk i Tønne-saken. Vi stiller oss bak Ringdals ønske om kollektiv ettertanke. Derfor har Dagbladet i en rapport foretatt en gjennomgang av egen journalistikk. Hensikten med den var ikke å dømme eller frikjenne oss selv. Men rapporten, som er offentlig tilgjengelig, beskriver noen dilemmaer og ulike handlingsalternativ en redaksjon står overfor i en så spesiell sak som denne.
  • Når BA-HR angriper vår journalistikk, benytter de seg av en tilsvarsrett som vi aksepterer fullt ut. Vi forstår advokatfirmaets behov for å gi sin versjon. Men firmaets framstilling bygger delvis på misforståelser og bagatellisering av det advokater gjerne kaller faktum i saken. En av de kjensgjerningene BA-HR konsekvent unnlater å nevne, er deres eget feilaktige notat som var egnet til å kaste alvorlige mistanker mot Kjell Inge Røkke og Tore Tønne. De nevner heller ikke at Økokrim har utvidet og skjerpet tiltalen mot BA-HR-advokat Eriksen.
  • Ringdal tar fram merkelapper som «selvforherligelse» og «innbakt frekkhet» fordi Dagbladet hevder at det i presseetikken ikke alltid er tilstrekkelig at fakta og saksforhold er korrekt gjengitt. I dette utsagnet ligger det ingen karakteristikk av vår egen dekning av Tønne-saken. Hensikten er å slå fast at det alltid inngår andre forhold enn sakens fakta i en presseetisk vurdering. Det gjelder personlige forhold, hensynet til familie og om belastningen ved omtale står i forhold til sakens viktighet.
  • BA-HR mener at Dagbladet drev enkildejournalistikk i Tønne-saken. BA-HRs styreleder vet det er galt. Han var en av dem som med noen få unntak daglig avviste å gi sine kommentarer. Hvis BA-HR mener at alternative synspunkter ikke ble presentert i spaltene, var det advokatfirmaet selv som sto nærmest til å gjøre noe med det, men som ikke benyttet muligheten.
  • BA-HR-lederen hevder nok en gang at leserne ble nektet korrekt informasjon da Dagbladet avviste en henvendelse fra Kjell Inge Røkke om et fortrolig møte. Av prinsipielle grunner var det ikke mulig å akseptere Røkkes ufravikelige krav om at Dagbladet måtte gi en forhåndsgaranti om at alle opplysninger som ble gitt på møtet, måtte hemmeligholdes. Det var Røkke som etter råd fra BA-HR ville hindre Dagbladet i å legge nye opplysninger til grunn for det videre arbeidet med saken. En slik bindende avtale om totalt hemmelighold vil føre til en uakseptabel knebling av den journalistiske virksomheten. Det er dessuten fortsatt uklart hvilke opplysninger Kjell Inge Røkke ønsket å gi som ville endret saken vesentlig.