Babcock avslutter samarbeid med selskap der Helse Nords styreleder er direktør

Babcock, som skal levere luftambulansetjenester i Norge fra neste sommer, og rekrutteringsbyrået Bedriftskompetanse avslutter samarbeidet. 

Samarbeidet avsluttes med umiddelbar virkning, opplyser Babcock Scandinavian AirAmbulance og Bedriftskompetanse AS i en pressemelding.

Bakgrunnen for beslutningen er at Helse Nords styreleder Marianne Telle mandag erklærte seg inhabil på grunn av bindingene hun har til Babcock som administrerende direktør i rekrutteringsbyrået, skriver Nordlys.

– Sammen med direktør i Bedriftskompetanse AS, Marianne Telle, har vi nå besluttet å avslutte vårt samarbeid. Telle understreker at hun ikke på noe tidspunkt hadde innsyn i anbudsprosessen, og derfor ikke har vært medvirkende til utfallet av konkurransen. Når hun nå velger å erklære seg inhabil på bakgrunn av situasjonen som har oppstått, forholder vi oss til det. Vi har derfor blitt enige med Bedriftskompetanse AS om å avslutte vårt samarbeid, sier Marius Hansen, daglig leder i Babcock.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) anser seg nå inhabil i saker som måtte omhandle Babcock på grunn av ektefellens stilling i selskapet.

– Etter forvaltningslovens regler vil forsvarsministerens inhabilitet kun få betydning for eventuelle avgjørelser som skal treffes av departementet, og ikke avgjørelser som skal treffes av underlagte etater, opplyser regjeringen.

(NTB)