«Bakfull» trykkeriansatt beholder 500.000 i erstatning

Nå kan løsemiddelskadde vinne mot forsikringsselskapet uten synlig hjerneskade.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) 28. januar falt en dom i Borgarting lagmannsrett som kan få stor betydning for arbeidstakere som faller ut av arbeid på grunn av skadelig løsemiddeleksponering.


En 63 år gammel mann, som i en årrekke har arbeidet i trykkeri, ble tilkjent over en halv million kroner i erstatning. Dette til tross for at medisinske undersøkelser ikke har avdekket objektive funn av hjerneskade hos den tidligere trykkeren.

Gjensidige Forsikring mente dommen bygget på uriktig bevisbedømmelse og rettsanvendelse, og anket den til Høyesterett.

Høyesterett sier nei

15. april bestemte et enstemmig Høyesteretts ankeutvalg at saken ikke slipper inn for Høyesterett. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig.

Borgarting lagmannsrett mente at den 63 år gamle trykkeren avla en «meget troverdig» forklaring for retten.

Mannen forklarte at han hadde vondt i hodet i mange år mens han var i arbeid. Han gikk «bakfull» hjem fra jobben. Fysisk sett er han i dag i god form, men han opplever «noe galt i hodet - er ikke med - er ved siden av meg selv».

63-åringen fortalte videre at han må ha lapper for alt han skal foreta seg. Ofte glemmer han hvor han har parkert bilen, og han leser samme avis flere ganger, uten å få med seg innholdet.

IKKE PÅVISELIG: En fersk prinsippdom åpner for at løsemiddelskadde arbeidstakere kan få erstatning, selv om medisinske tester ikke avdekker påviselig hjerneskade. Foto: SCANPIX
IKKE PÅVISELIG: En fersk prinsippdom åpner for at løsemiddelskadde arbeidstakere kan få erstatning, selv om medisinske tester ikke avdekker påviselig hjerneskade. Foto: SCANPIX Vis mer

Han føler seg trøtt, er oppfarende og tåler ikke støy. Kontakten med barn og barnebarn er redusert ved at han ikke orker sammenkomster der det er mange folk.

- Kjempeglad

- Klienten min ble kjempeglad da han fikk høre at kampen, som han har hatt gående siden 1995, nå endelig er over, sier advokat Ole Hauge Bendiksen som representerer 63-åringen.

Han betegner avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett som en viktig prinsippdom.

- Retten slår klart fast at man kan ha en løsemiddelskade, selv om det ikke foreligger objektive funn på hjerneskade gjennom nevropsykologiske tester, sier advokaten.

Retten mener løsemiddelskaden er årsak til at trykkeren falt ut av jobb, til tross for at han i de siste årene i arbeid bare var utsatt for løsemidler i små mengder.

- Domstolen viser til at han i tidligere år har vært betydelig eksponert. Den senere lave eksponeringen ble dråpene som fikk begeret til å flyte over, sier Ole Hauge Bendiksen og utdyper:

- Makta som forsikringsselskapenes interne leger besitter, synes å være veldig tung. Det er selskapets interne og eksterne medisinske eksperter som har dratt fram disse problemstillingene. Dette brytes opp med denne dommen, mener Bendiksen.

«Bakfull» trykkeriansatt  beholder 500.000 i erstatning

Advokaten mener dommen gir forsikringsselskapene store utfordringer.

- Retten sier at forsikringsselskapet har operert med feilaktige vilkår for hva som skal kunne godkjennes som løsemiddelskade. Nå må selskapene finne ut hva de tenker å gjøre med det. Hva med tidligere saker hvor forsikringsselskap har avslått skadelidtes krav på dette grunnlaget? Ønsker selskapene nå å gjøre opp for seg? undrer advokat Ole Hauge Bendiksen.

Gjensidige er skuffet

Gjensidige Forsikring legger ikke skjul på at de er skuffet over at Høyesterett ikke vil behandle saken.

- Vi hadde og har et sterkt ønske om å få avklart de prinsipielle spørsmålene saken reiser. Gjensidige har ennå ikke tatt endelig stilling til betydningen av avvisningen i Høyesterett, sier leder for Forsikringsjuridisk avdeling i selskapet, Ulla Wangestad, til Dagbladet.no.

Forsikringsselskapets jurister og leger vil nå sette seg ned å vurdere hvordan de skal forholde seg til liknende saker i framtida.

Selskapets umiddelbare vurdering er ikke nødvendigvis at de fra nå av vil godkjenne løsemiddelskade i saker hvor det mangler objektive funn av hjerneskade hos skadelidte. Kan hende velger forsikringsselskapet å framholde sin restriktive linje, i håp om at Høyesterett ved neste korsvei vil slippe en slik sak inn.

- Dommen i Borgarting avgjør et konkret tilfelle, og har liten betydning for andre saker. Vi mener også at dommen unnlater å ta stilling til om en løsemiddelskade bare refererer til hjerneskade eller også til såkalt psykoorganisk syndrom når det bare foreligger subjektive symptomer hos den skadde, påpeker Wangestad.

Gjensidige-juristen viser også til at den ferske dommen er i motstrid med en tidligere lagmannsrettsdom når det gjelder betydningen av objektive funn ved nevropsykologisk testing av løsemiddelskadde.

- Vi mener at dommen er i strid med allment akseptert medisinsk oppfatning om at diagnosen løsemiddelskade ikke skal stilles uten at det foreligger objektive funn, for eksempel ved nevropsykologisk test. Bevisvurderingen i dommen er uriktig. Det stilles for lave beviskrav for løsemiddelskade, sier Ulla Wangestad.