Bakkanal for flertallsregjering

Siden nyttår har flere av Ap's og SVs mest sentrale rådgivere jobbet i det stille for å fjerne utenrikspolitikken som et hinder for regjeringssamarbeid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Også mannen til Sp-leder Åslaug Haga, UD-mannen Bård Hopland, har deltatt. Initiativtakere til den ressurssterke gruppa er tidligere SV-leder Erik Solheim og Espen Barth Eide, tidligere statssekretær i UD for Arbeiderpartiet. Bortsett fra de øverste i partiledelsene er det svært få som kjenner til gruppa, som samles hjemme hos Stein Tønnesson, direktør på fredsforskningsinstituttet PRIO.

- Uformelt

- Vi ser uformelt på hvordan SV, Ap og eventuelt Senterpartiet kan føre et samarbeid for en ny offensiv utenrikspolitikk, sier Erik Solheim til Dagbladet.

Han er nå fredsmekler for UD på Sri Lanka.

Barth Eide leder avdelingen for internasjonal politikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Begge er sine partilederes kanskje viktigste utenrikspolitiske rådgivere.

Gruppa er foreløpig et uforpliktende diskusjonsforum, men både SV-leder Kristin Halvorsen og Ap-leder Jens Stoltenberg understreker den framtidige nytten.

- Det er positivt at folk snakker sammen på tvers av partigrensene. Det kan legge grunnlaget for et formalisert samarbeid på et seinere tidspunkt, sier Stoltenberg.

- For å få flertall i 2005 er det et sterkt behov for mobilisering. Denne gruppa er en god møteplass, og jeg skulle gjerne sett liknende initiativ på andre felt, sier Kristin Halvorsen.

Sterke navn i gruppa

Det topptunge utenriksforumet har vært tema under i det minste ett av Stoltenberg og Halvorsens jevnlige kaffemøter på Stortinget.

I tillegg til Solheim og Barth Eide består gruppa av:

Raymond Johansen (Ap), tidligere statssekretær i UD.

Nina Græger, NUPI-forsker og tidligere politisk rådgiver for Jens Stoltenberg.

Jon Hanssen-Bauer, sjef for institutt for internasjonale studier ved forskningsstiftelsen FAFO.

Kjetil Skogrand (Ap), forsker ved Institutt for forsvarsstudier og rådgiver for Marit Nybakk, lederen av Stortingets forsvarskomité.

Dag Seierstad, medlem av SVs sentralstyre og rådgiver på Stortinget.

Lisbeth Rugtvedt, rådgiver for SVs stortingsgruppe.

Stein Tønnesson (SV), direktør fredsforskningsinstituttet PRIO.

Sp-medlem Bård Hopland, som er gift med Sp-leder Åslaug Haga, har deltatt på ett av møtene. Han jobber til daglig som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet.

- Dette har ikke vært klarert med partiet. Bård opplevde at det var temmelig uklart hva denne gruppa skulle bli, og han begynte å bli urolig med hensyn til sin jobb i UD. Derfor trakk han seg ut. Han var opptatt av at han som embetsmann ikke kunne trekkes inn i ei gruppe av en mer formell karakter, sier Åslaug Haga.

Møtes på Majorstua

Dagbladet er imidlertid kjent med at Hopland holdes løpende orientert om arbeidet i gruppa.

Gruppa har så langt hatt fire møter, omtrent ett i måneden siden januar. Tre av møtene har funnet sted i leiligheten til PRIO-leder Stein Tønnesson på Majorstua i Oslo. Det fjerde møtet ble avholdt i FAFOs lokaler på Grønland i Oslo. Datoen for neste samling er 1. juni. Møtene er lagt opp som faglige diskusjoner, der et medlem fra ett av partiene innleder, og et medlem fra det andre partiet deretter kommenterer. Så langt har gruppa blant annet drøftet sentrale spørsmål knyttet til Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon, forholdet til USA og handelspolitikk og globalisering.

- Få store forskjeller

- Det har vist seg å være få store forskjeller mellom oss. Arbeiderpartiet har lagt den kalde krigen bak seg, og SV har nærmet seg den reelt eksisterende virkelighet, sier Espen Barth Eide.

Orienteres jevnlig

Og både Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga slår fast overfor Dagbladet at utenrikspolitikken ikke vil være et stort hinder for et regjeringssamarbeid - så lenge spørsmålet om norsk EU-medlemskap holdes utenfor.

- Her er vi enige om å være uenige, for øvrig det samme som den sittende regjering, sier Solheim.

Både SV-leder Kristin Halvorsen og Ap-leder Jens Stoltenberg ble informert om initiativet fra første stund, og de orienteres jevnlig. Erik Solheim og Espen Barth Eide avviser overfor Dagbladet at gruppa er forsøkt holdt hemmelig.

- Uformelt initiativ

- Jeg har informert min partiledelse, og utover det er ikke dette noe mer enn et privat og uformelt initiativ for å se hvordan en framtidsrettet ny utenrikspolitikk vil kunne se ut, sier Espen Barth Eide.

Fra Ap-hold har det vært viktig at gruppas medlemmer ikke har tillitsverv på Stortinget eller i den sentrale partiorganisasjonen.

Verken Kristin Halvorsen eller Jens Stoltenberg er kjent med at det er dannet liknende grupper på andre politikkområder.

INITIATIVTAKER I: Tidligere SV-leder Erik Solheim tok før jul i fjor initiativ til å danne et utenrikspolitisk forum sammen med den tidligere statssekretæren for Ap, Espen Barth Eide. Fredsmekler Solheim dro i går igjen til Sri Lanka for nye samtaler med partene. Foto: Tor Arne Dalsnes
INITIATIVTAKER II:<P>Avdelingsleder på NUPI, Espen Barth Eide, er en av Ap-leder Jens Stoltenbergs nærmeste utenrikspolitiske rådgivere og sentral i det nye tverrpolitiske forumet.